Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Obuka za upoznavanje sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP) u farmaceutskoj industriji

To vam pomaže da razumete ulogu među-odeljenske kontrole u celom farmaceutskom lancu snabdevanja i propisa koji su na snazi u različitim zemljama tržišta u razvoju. To će vam pružiti znanje kako da obezbedite da standardi budu usaglašeni sa GMP.

Obuka je namenjena pojedincima na svim nivoima u okviru farmaceutske proizvodne organizacije. QA i QC funkcije, proizvodnja, kao i pravne službe i vodeći menadžment biće u mogućnosti da bolje shvate probleme koji se rešavaju prema zahtevima GMP.

Ako planirate da završite drugu obuku za GMP, kao što je obuka za usaglašenost GMP ili obuka za eksperta GMP, imaćete koristi od obimnog znanja i teorijskih osnova koje pruža ova obuka za dogradnju budućih veština provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Kontaktirajte SGS još danas, kako biste saznali više o SGS obuci za upoznavanje sa dobrom proizvođačkom praksom.

Ova obuka je usmerena na zahteve za relevantne lance snabdevanja farmaceutskim proizvodima humane medicine, od proizvođača sirovina do proizvodnje gotovih proizvoda.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija