Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Obuka za menadžment energijom

Obuka iz menadžmenta energijom postaće sve više korisna firmama u kojima viši rukovodioci i zaposleni treba da uoče pozitivni uticaj uštede energije i poslovne prednosti koje uštede mogu da pruže. Sistem za menadžment energijom pomaže firmama da razviju politiku i ciljeve energetske efikasnosti koji ispunjavaju pravne zahteve.

Da biste zadovoljili vaše specifične potrebe i preduhitrili regulatorne zahteve, SGS pruža široku paletu kurseva za obuku iz menadžmenta energijom za zaposlene na svim nivoima u vašoj organizaciji. Svi kursevi se sprovode sa najvišim nivoima stručnosti, integriteta i profesionalizma. Naši kursevi za obuku iz menadžmenta energijom predviđeni su za različite grupe i interese koji obuhvataju:

  • Svest o menadžmentu energijom za zaposlene
  • Osnove menadžmenta energijom za više rukovodioce
  • Napredni menadžment energijom za tehničare i inženjere
  • Pregled sistema menadžmenta energijom
  • Sistemi menadžmenta energijom za interne revizore
  • Istorije slučaja u vezi sistema menadžmenta energijom
  • Radionica za energetsku proveru

Naši kursevi obuke mogu se izvoditi kao javni kursevi ili u okviru firme i prilagođeni tako da ispunjavaju vaše specifične zahteve. Slično tome, oni se mogu ugovoriti kao jednokratni programi ili kao deo naše konsultantske službe menadžmenta energijom. Naši konsultanti za obuku će rado razmotriti koji kursevi najviše odgovaraju vašim poslovnim potrebama. Bez obzira da li vam je cilj sertifikacija ili vam je potrebna tehnička podrška da biste poboljšali vašu energetsku efikasnsot, naši stručnjaci za menadžement energijom su spremni da podele svoje iskustvo i pruže profesionalne smernice.

Propisi širom sveta uvode sve strožije standarde za energetsku efikasnost. Nepredviđena odstupanja kako na energetskom tržištu tako i u cenama goriva ukazale su na vrednost energetske efikasnosti za poslovne operacije.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge