Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Obuka za internog proveravača za ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 integrisani sistemi menadžmenta

Saznajte kako da sprovedete internu reviziju sistema integrisanog menadžmenta (IMS) zasnovanog na standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, tako da možete da izveštavate o efikasnosti njegove primene u poslovanju.
Vesti i ažuriranja
Naša rešenja za obuke su razvili eksperti u tom polju kako bi pomogli orgnizacijama i pojedincima da poboljšaju lične kompetencije i veštine , jezgro koje omogućava razvoj održivog postojanja i konkurentsku prednost

Ovaj kurs će vas upoznati sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Steći ćete bolje razumevanje različitih sistema menadžmenta koji su obuhvaćeni standardima i steći samopouzdanje kako da ih efikasno nadzirete kako biste mogli da izveštavate svojoj organizaciji o njima.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka ove obuke moći ćete da:

  • integrišete zajednički skup procedura pomoću IMS-a;
  • razumete zahteve sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OH&S) korišćenjem ISO okvira i planiraj-uradi-proveri-deluj PDCA) ciklusa;
  • uključite standarde u vašu organizaciju;
  • planirate internu reviziju u skladu sa standardima ISO 19011:2018 i ISO/IEC 17021-1;
  • proverite da li je vaša organizacija usklađena sa relevantnim smernicama, procedurama i povezanim dokumentima prikupljajući objektivne dokaze i koristi odgovarajuće tehnike uzorkovanja;
  • upravljate ulogama i odgovornostima članova ekipe proveravača kako biste osigurali uspešno sprovođenje provere;
  • izveštavate o efikasnosti primene sistema menadžmenta.

Obuka je namenjena za

Kurs je predviđen za profesionalce u oblasti provere kvaliteta, ekologije i zdravlja i bezbednosti na radu koji već imaju razumevanje sistema menadžmenta. Pre početka ovog kursa preporučuje se da polaznici znaju svrhu sistema menadžmenta i internih provera.

Detalji kursa

Trajanje kursa: 2 dana ili 105 minuta
Metodologija predavanja: licem u lice ili e-učenje
Akreditacija: SGS

Online verzija kursa se sastoji od dva zasebna modula: Uvod u integrisane sisteme menadžmenta i interni proveravač integrisanih sistema menadžmenta.

Sertifikacija

Polaznici koji pohađaju obuku tokom celokupnog njenog trajanja primiće SGS-ov „Sertifikat o prisustvu“. Polaznici koji su pohađali Online verziju obuke, moraće da dovrše celokupan kurs i dobiju prolaznu ocenu od 70% ili više tokom konačne procene. Po uspešnom dovršetku, polaznici će moći da preuzmu sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Zašto izabrati kurs za internog proveravača integrisanog sistema menadžmenta koji sprovodi SGS?

Kao globalni lider u profesionalnoj obuci, pružamo inovativna rešenja za učenje i razvoj, pokrivajući različite privredne oblasti i delatnosti. Naša rešenja za obuku su razvili stručnjaci iz odgovarajućih oblasti tako da pomognu organizacijama i pojedincima da poboljšaju ličnu kompetentnost i veštine - suštinska sredstva koja omogućavaju održivi razvoj poslovanja i konkurentnu prednost.

Pozovite nas još danas da biste saznali kako naša obuka može da podrži vas i vaše poslovanje.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge