Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Najbolje prakse ribogojstva

SGS je odobreno sertifikaciono telo za GAA BAP sertifikaciju.

Globalni savez za ribogojstvo (GAA) je razvio BAP standarde, dobrovoljni program sertifikacije za postrojenja za uzgoj ribe, koji se bavi ekološkom i socijalnom odgovornošću, dobrobiti životinja, bezbednošću i praćenju hrane. BAP sertifikacija omogućava farmama za uzgoj ribe, mrestilištima, postrojenjima za obradu i mlinovima za stočnu hranu da uvere svakoga u toj delatnosti, uključujući potrošače, da se njihova morska hrana uzgaja i obrađuje prema najvišim najboljim praksama u industriji. Mi u SGS-u možemo izvršiti proveru vašeg poslovanja prema BAP standardima da bismo demonstrirali usaglašenost, identifikovali nedostatke i preporučili odgovarajuću sertifikaciju.

Ključni elementi BAP provere sertifikata obuhvataju sledeće:

Životna sredina

 • Kvalitet vode i sedimenta;
 • konzervacija ribljeg brašna i ribljeg ulja;
 • kontrola ispuštanja i upotreba genetski modifikovanih organizama (GMO-a);
 • interakcije grabljivica i divljih životinja;
 • skladištenje i odlaganje potrošne robe sa farmi.

Društvena odgovornost

 • Prava svojine i usaglašenost sa propisima;
 • odnosi sa zajednicom;
 • bezbednost radnika;
 • odnosi između zaposlenih.

Zaštita životinja

 • Zdravlje i dobrobit;
 • Biosigurnost i upravljanje bolešću.

Bezbednost hrane

 • Kontrola ostataka i zagađivača;
 • žetva i transport;
 • analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP).

Sledljivost

 • Zahtevi za vođenjem evidencije.

Zašto izabrati BAP sertifikaciju?

Uspešnim učesnicima BAP programa dodeljena je oznaka „sertifikacija najbolje prakse ribogojstva” za korišćenje na pakovanjima morskih proizvoda i promotivnim materijalima, demonstrirajući potrošačima vašu posvećenost pružanju bezbedne morske hrane održivog porekla. BAP standard postrojenja za obradu morske hrane je testiran i prema Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane (GFSI). To znači da po uspešnom završetku BAP programa, možete dobiti i sertifikaciju za BAP i usaglašenost sa GFSI kroz jedan proces provere.

Zašto izabrati SGS-ovu proveru sertifikata za BAP?

SGS je pozicioniran da vrši kontrolu prema najvišim nivoima kvaliteta i bezbednosti. Naša mreža laboratorija za ispitivanje hrane omogućava brzu i efikasnu proveru i ispitivanje svih uzoraka tečnog otpada i morske hrane koji su potrebni za određivanje usaglašenosti sa kriterijumima za BAP. Kao odobreno sertifikaciono telo (CB) za BAP, mi i Grupa za upravljanje BAP-om potvrđujemo vašu usaglašenost sa standardima BAP-a.

Saznajte kako provere sertifikacije održive morske hrane u skadu sa standardima za BAP mogu da pomognu vašoj organizaciji. Kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju SGS-a da biste saznali pravo rešenje za vašu držvu i obim rada.

Provere sertifikata najbolje prakse ribogojstva (BAP) omogućavaju vašoj organizaciji da pokaže svoju posvećenost pružanju bezbedne morske hrane održivog porekla.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge