Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Nadgledanje sleganja deponije

SGS nudi akreditovano nadgledanje sleganja površine deponije, kako bismo se pobrinuli da je vaš teren bezbedan i da radi za vašu budućnost. Pozovite nas još danas.

Tereni za deponije mogu da budu složeni i da traže neprestano nadgledanje za održavanje produktivnih i bezbednih operacija. Sabijanje otpada na deponiji predstavlja aktuelni rizik. Ukoliko se ne postave odgovarajući sistemi podrške, premeštanje čvrstog otpada i emisije podzemnog gasa mogu da prouzrokuju strukturni kolaps. Gradnja na takvom terenu može da bude opasna i traži potpunu procenu rizika kako bi bio održiv za budući razvoj. Naš tim za nadgledanje sleganja površine deponije sarađuje sa vama kako bismo se pobrinuli da posedujete sve neophodne informacije za ispunjenje regulatornih zahteva i osmišljavanje najpogodnijih planova za temelje zgrade.

Naše usluge za nadgledanje sleganja površine deponije obuhvataju:

  • postavljanje pijezometara za praćenje filtrata;
  • praćenje biogasova (metana i drugih) na licu mesta;
  • merenje vazduha i neprijatnog mirisa;
  • obradu uzoraka površinskih voda za utvrđivanje nivoa zagađivača.

Kako biste zaštitili svoj teren i izbegli skupu retroaktivnu akciju čišćenja, treba vam detaljan plan nadgledanja, pripremljen od strane stručnjaka iz te oblasti. Naši akreditovani timovi za zaštitu životne sredine će raditi sa vama kao idealni nezavisni revizor i savetnik. Postoje mnoge tehnike i inovativne ideje koje možemo zajedno da istražimo i koje bi odgovarale vašim planovima terena sada i u budućnosti. Pozovite naš stručni tim još danas.

Tereni za deponije mogu da se suoče sa rizikom od sleganja površine čvrstog otpada.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge