Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Klinička farmakokinetika i farmakodinamika

Mi nudimo procedure visokog kvaliteta i rezultate u skladu sa međunarodnim regulatornim standardima (FDA, EMEA i ICH) u objektima za I fazu u EU (jedinica u Antverpenu sa 92 kreveta). 

Klinička stručnost

 • Pretklinička farmakokinetika i toksikokinetika (u skladu sa dobrim primerima laboratorijske prakse)
 • Bioekvivalenca i komparativna biodostupnost
 • Farmakokinetičke usluge apsorpcije, distribucije, metabolizma i ekskrecije (ADME) (C14 studije)
 • Formulacije sa modifikovanim oslobađanjem
 • Transdermalna upotreba leka
 • Inhalatorni lekovi
 • Imunološki odziv
 • Farmakodinamičko profilisanje farmakoloških dejstava, uključujući široku paletu biomarkera

Farmakokinetička i farmakodinamička analiza

Svaki od naših farmakokinetičara u proseku ima više od 10 godina iskustva i podržava kupce na sledeći način:

 • Stručnim farmakonkinetičkim unosom u pretkliničke i kliničke razvojne planove
 • Ocenom podataka o bezbednosti i podataka o raspodeli životinjskog tkiva
 • Planom studije: proračunom veličine uzorka i optimizovanim rasporedom obrade uzoraka
 • Neprostornom i prostornom analizom
 • Farmakokinetičkim/farmakodinamičkim modeliranjem i simulacijom (uključujući populacioni pristup)
 • Udruženom analizom
 • Statističkom analizom i izveštavanjem o farmakokinetičkim i farmakodinamičkim ishodima
 • Pripremom naučnih publikacija i istražiteljskih brošura
 • Iskustvom sa svim vrstama planova studija i analizom podataka, kao što su prvo ispitivanje na ljudima, DDI, BA/BE, PK, POC, ADME (C14) i PK u specijalnim populacijama

Softverske alatke

 • WinNonlin®
 • NonNem®
 • Sigmaplot aplikacija za kreiranje makroa i statističko izveštavanje.

Kontaktirajte SGS još danas i saznajte kako možemo da vam pomognemo u farmakokinetičkom i farmakodinamičkom testiranju.

Kao vodeća svetska kompanija u oblasti kliničkih ispitivanja, SGS vam pruža obimne usluge i analize u oblasti farmakokinetike (PK) i farmakodinamičku (PD) podršku u pretkliničkim i kliničkim studijama I do III faze.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija