Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Karakterizacija deterdženata i surfaktanata

Nudimo vam veliko iskustvo u detaljnoj karakterizaciji jedinjenja aktivnih na površini, bilo ponaosob, u mešavinama ili u gotovim proizvodima. Služeći se temeljnim poznavanjem tehnika analize surfaktanata, u mogućnosti smo da odaberemo odgovarajući analitički pristup koji će odgovarati vašim zasebnim projektima.

One mogu da obuhvataju sledeće:

 • pozitivnu i negativnu jonizirajuću elektrosprej masenu spektrometriju (ES-MS),
 • pozitivnu i negativnu jonizirajuću tečnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom (LC-MS),
 • masenu spektrometriju matricom potpomognute laserske disorpcije jonizacije - vreme preleta (MALDI-TOF MS) za identifikaciju nejonskih surfaktanata.

Zašto treba da se odlučite za SGS-ovu analizu i karakterizaciju deterdženata i surfaktanata?

Naše usluge obuhvataju analizu surfaktanata, ispitivanje preostalih surfaktanata i analizu preostalih deterdženata. Mi vam možemo pomoći da:

 • otkrijete i kvantifikujte deterdžente u biofarmaceutskim proizvodima prema ICH Q6B, uključujući TWEEN i polietilen glikol (PEG),
 • identifikujete katjonske i amfoterične deterdžente, kao što su kvaternarne amonijumske soli, N-oksidi, sulfobetaini i nejonski deterdženti pomoću pozitivne jonizirajuće ES-MS analize,
 • identifikujete anjonske deterdžente, kao što su alkilbenzen sulfonati i etar-sulfati pomoću negativne jonizirajuće ES-MS analize,
 • identifikujete alkoksilovane nejonske deterdžente, kao što su alkilfenol etoksilati, alkohol propoksilati i disperzanti goriva pomoću LC-MS analize,
 • analizirate niske nivoe surfaktanata ili složene matrice pomoću LC-MS analize.

Pouzdana analiza i karakterizacija deterdženata i surfaktanata od vodeće kompanije u domenu ovih usluga

Kao vodeća kompanija u svetu u domenu analize i karakterizacije deterdženata i surfaktanata, nudimo vam iskustvo, tehničku stručnost i stručnost u poznavanju zakonskih propisa i jedinstvenu globalnu mrežu koja vam je potrebna.

Naša analiza i karakterizacija deterdženata i surfaktanata koriste se u širokom spektru delatnosti, uključujući:

 • nadgledanje protokola čišćenja u farmaceutskoj industriji,
 • otkrivanje aditiva u gorivu pomoću negativne jonizirajuće ES-MS analize,
 • analizu tla, podzemnih voda i uzoraka bentičke faune radi određivanja nivoa surfaktanata, uključujući ostatke fluorisanih sulfonata, perfluoroktanski slulfonat (PFOS) i njegove sastavne proizvode koji se dobijaju iz vatrogasnih pena.

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našoj analizi i karakterizaciji deterdženata i surfaktanata.

SGS-ova karakterizacija deterdženata i surfaktanata - spektar tehnika, uključujući analizu surfaktanata, ispitivanje preostalih surfaktanata i analiza preostalih deterdženata kao pomoć u karakterizaciji jedinjenja aktivnih na površini.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge