Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje vitamina

Kao proizvođač ili prodavac hrane, imate odgovornost da analizirate prehrambene proizvode koji sadrže vitamine koji se prirodno pojavljuju - kao i obrađene proizvode ojačane sintetičkim vitaminima. Na primer, trebalo bi da ispitujete da biste saznali da li su vitamini poput B i C izgubljeni tokom proizvodnje - ili negde duž lanca snabdevanja do maloprodajnog objekta - zbog toplote ili UV zračenja. 

Ispitivanje na ovan način pomaže da se uverite da su vaše oznake tačne - i usaglašene sa namenjenim tržištima - i da pravite ili prodajete proizvode najvišeg kvaliteta. Naši testovi utvrđuju i da li je nivo vitamina i minerala na odgovarajućem nivou, kao što je određeno nacionalnim i međunarodnim propisima.

SGS-ove laboratorije su akreditovane prema ISO 17025, a nadgleda ih rigozoran sistem menadžmenta kvalitetom. Mi ispitujemo sve vitamine rastvorljive u masti i vodi, korišćenjem savremene tehnologije, pružajući istovremenu analizu vitamina rastvorljivih u masti, kao i analize vitamina rastvorljivih u vodi pomoću raznih tehnika LC (tečne hromatografije).

Naša usluga brzog, isplativog i nezavisnog ispitivanja usaglašenosti vitamina je idealno kada morate da identifikujete određene vitamine - kao što je vitamin D - koje je teško testirati. Možemo i da vam uštedimo vreme i novac obavljanjem grupnih testova na druge vitamine (npr. vitamin B).

Da biste iskoristili prednosti stručnosti naših stručnjaka za hranljivost i označavanje hrane, kao i vrhunskih postrojenja za ispitivanje, kontaktirajte SGS i pitajte o našoj usluzi ispitivanja analize vitamina.

Ispitivanje analize vitamina od strane SGS-a pruža proizvođačima i prodavcima hrane uslugu koja pomaže u verifikovanju prisustva odgovarajućih vitamina.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija