Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje roka upotrebe hrane

Prehrambeni proizvodi moraju da ispunjavaju nacionalne i međunarodne propise o higijeni hrane koji se odnose na rok upotrebe. To pomaže da potrošači ostanu bezbedni, a vaša organizacija usklađena, što doprinosi održavanju integriteta i ugleda vašeg brenda. Možemo da procenimo kvalitet vaših proizvoda kako bi se osiguralo da bude tako.

Naše laboratorije za ispitivanje hrane rade na svakog proizvodu određeno vreme, sa postupcima koji uključuju analizu mikrobiološkog indikatora, kao i senzorno, fizičko i hemijsko ispitivanje. Na primer, ako proizvod treba da traje 90 dana na temperaturama frižidera, mi ga skladištimo na taj način i uzorkujemo na početku i vremenskim tačkama tokom celog roka trajanja, čak i duže, ako je tako zahtevano.

Naša usluga ispitivanja roka trajanja pomaže vam da prepoznate kako se vaš proizvod ponaša tokom vremena i da identifikujete promene sastava, pakovanja, ili drugih faktora što će pomoći produženje roka trajanja i povećati profit.

Imamo laboratorije za ispitivanje hrane širom sveta sa odgovarajućim akreditacijama, zbog čega je postupak za vas što je moguće pouzdaniji, efikasniji i sa pristupačnijim cenama.

Da biste otkrili kako vaše poslovanje može da ima koristi od naših usluga ubrzanog ispitivanja roka upotrebe, kontaktirajte SGS.

Ispitivanje roka upotrebe hrane od strane SGS-a pomaže proizvođačima hrane da budu usklađeni sa zakonskim ili komercijalnim zahtevima potvrđivanjem da li proizvodi prikazuju odgovarajuće datume „upotrebiti do“ i „rok upotrebe“.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija