Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje ostataka veterinarskih lekova

Pošto je mnogo ostataka lekova za životinje strogo regulisano u cilju zaštite zdravlja potrošača, nastavljamo da razvijamo najbolje postupke ispitivanja i da vam nudimo rigorozne preglede ostataka veterinarskih lekova. Ovo je naročito važno jer zakonski zahtevi postaju sve stroži, kako u pogledu opsega pokrivenih materija tako i u pogledu nižeg nivoa dozvoljenog ostatka.

Da bi podržali identifikaciju i kontrolu koje su od vitalnog značaja za usaglašenost vaših proizvoda ispitujemo ostatke lekova koristeći sledeće metode:

 • Tečnu hromatografiju-masenu spektrometriju sa kuplovanom plazmom (LC/MS-MS)
 • Visoko efikasnu tečnu hromatografiju sa post kolonskom fluorescentnom derivatizacijom (HPLC-FLD)
 • Visoko efikasnu tečnu hromatografiju sa ultravioletnom spektrofotometrijom (HPLC-UV)

SGS može da obavlja ispitivanja na širokom spektru ostataka antibiotika tokom procene veterinarskih lekova radi bezbednosti hrane, uključujući:

U morskim plodovima

 • Fluorokvinoloni metodom Uprave za hranu i lekove (FDA), Laboratorijski informativni bilten (LIB) 4405
 • Malahit zelenu kristanol ljubičastu, briljantnu zelenu od strane FDA metodom LIB- 4395
 • Metabolite nitrofurana
 • Hloramfenikal od strane FDA metodom LIB 4302

U mesu i drugim proizvodima

 • Aminoglikozide
 • Beta-laktame
 • Hloramfenikol
 • Makrolide
 • Ostatke mektina
 • Nitroimidazole
 • Kvinolone
 • Sulfonamide
 • Karbadoks, Raktopamin, Dietilstilbestrol, i druge

Kontaktirajte SGS i saznajte kako naše podružnice za pregled ostataka veterinarskih lekova, priznate u svetu, mogu da koriste vašem poslovanju.

SGS je uspostavio međunarodnu mrežu laboratorija koje su sposobne da izvrše opsežna ispitivanja ostataka veterinarskih lekova. To vam omoućava da obezbedite da vaši proizvodi zadovoljavaju zakonske uslove za zaštitu potrošača.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija