Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ispitivanje hrane za kućne ljubimce

Naša analiza hrane za kućne ljubimce pokriva hranljive materije, vitamine, minerale, patogene kao što su salmonela i zagađivače uključujući teške metale, mikotoksine, plus melamin i njegove derivate. Obavljamo senzorne i fizičke procene, kao i preglede oznaka i, za proizvode kao što su hrana za pse, mačke i ptice, analizu sastava.

Osiguravajući da ste usaglašeni sa nacionalnim i međunarodnim smernicama, pomažemo vam da održite ugled odgovornog proizvođača, dobavljača ili prodavca hrane za mačke i pse, kao i druge hrane za životinje.

Sa mrežom od preko 1.000 kancelarija i laboratorija - od kojih su neke deo AAFCO programa provere stručnosti - pružamo vam globalnu/lokalnu uslugu. Naši stručnjaci su svesni međunarodnih propisa i upoznati su sa lokalnim zakonima i uslovima trgovine, a laboratorije imaju akreditaciju prema ISO 17025.

Kroz rigorozno ispitivanje proizvoda, možemo vam ponuditi garanciju kvaliteta u svakoj fazi lanca snabdevanja. Možemo vam pomoći da primenjujete striktne specifikacije za snabdevanje materijalima, da obavljate rutinsko ispitivanje svih ulaznih materijala i da primenjujete planove garancije dobavljača. Možemo obavljati ispitivanje u ranoj fazi, za određene sirovine, ali i dok se hrana proizvodi, i na kraju da konačno analiziramo i verifikujemo vaše završne proizvode.

Kao vaš željeni partner za ispitivanje hrane za kućne ljubimce i garanciju kvaliteta, SGS vam može pomoći da smanjite rizik istovremeno izgrađujući poverenje i kredibilitet vašeg poslovanja. Kontaktirajte nas sada za više informacija.

Ispitivanje hrane za kućne ljubimce od strane SGS-a osigurava kvalitet proizvoda i usaglašenost sa standardima Američkog udruženja zvaničnika za kontrolu hrane za životinje (AAFCO) i propise vladinih tela.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija