Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 9001:2015 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Obuka za interne proveravače

Obuke za internog proveravača za sisteme upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 od strane SGS-a – razvijte veštine za obavljanje internih provera sistema upravljanja kvalitetom.

Ovaj kurs obezbeđuje učesnicima znanje i veštine za obavljanje internih provera sistema upravljanja kvalitetom na osnovu standarda ISO 9001 ili ekvivalentnog. Učesnici će naučiti kako da izveštavaju o efikasnoj primeni i održavanju sistema upravljanja u skladu sa standardom ISO 19011.

Šta ćete naučiti?

Nakon završetka obuke, razumećete:

  • koncept sistema upravljanja kvalitetom zasnovanog na procesu za standard ISO 9001;
  • ulogu interne provere u održavanju i poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom, sa referencom na ciklus „planiraj, uradi, proveri, deluj” (PDCA);
  • ulogu i odgovornosti proveravača u planiranju, sprovođenju, izveštavanju i naknadnom praćenju interne provere sistema upravljanja kvalitetom na osnovu standarda ISO 9001, a u skladu sa standardom ISO 19011.

Preduslovi

Polaznici koji pohađaju ovaj kurs bi trebalo da poseduju prethodno znanje o sledećem:

  • sistemima upravljanja, uključujući suštinske elemente sistema upravljanja, odgovornosti najvišeg menadžmenta i PDCA ciklus;
  • osnovnim konceptima upravljanja kvalitetom i sedam principa upravljanja kvalitetom standarda ISO 9001;
  • zahtevi standarda ISO 9001;
  • često korišćenim terminima i definiciama upravljanja kvalitetom, iz standarda ISO 9000.

Akreditacija

Ovaj kurs je sertifikovao Međunarodni registar sertifikovanih proveravača (IRCA A17993).

Pouzdana obuka o ISO 9001:2015 koju pruža vodeća ukompanija za držanje obuka

Kao lider u pružanju profesionalnih obuka, oslanjamo se na godine iskustva na globalnom nivou. Naše kurseve drže stručnjaci koji će vas podržati na vašem profesionalnom putovanju.

Obratite nam se još danas da biste rezervisali mesto na kursu obuke za internog proveravača sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija