Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 28000 - Sistemi menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

Sistemi menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja prema ISO 28000 štite vašu robu od mesta proizvodnje do mesta prodaje.

Kako što se globalna trgovina širi, tako se i povećavaju mogućnosti da se kriminalni elementi ubace u vaš lanac snabdevanja. Smanjite rizik sertifikacijom prema ISO 28000.

Sistemi menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja zasnovani na sertifikacionom standardu ISO 28000 identifikuju nivoe rizika u operacijama u lancu snabdevanja. Zatim, taj podatak omogućava vašoj organizaciji da sprovede procenu rizika i da primeni neophodne kontrole alatima podrške menadžmentu (npr. kontrole dokumenata, indikatori ključnih performansi, interna provera i obuka).

Provera prema ISO 28000 od strane SGS-a omogućava da se vašim sistemom menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja upravlja kao poslovnim procesom i da se njegov učinak meri i poboljšava. To znači da resursi mogu da budu usmereni na oblasti sa velikim rizikom. Takođe je moguće da se vrši poređenje prema međunarodnim standardima.

To će takođe pomoći vašoj organizaciji da poveže menadžment obezbeđenjem sa mnogim drugim aspektima poslovnih aktivnosti. Naša provera prema ISO 28000 obradiće sve aktivnosti koje vaša organizacija kontroliše ili na koje utiče, a koje utiču na bezbednost lanca snabdevanja, uključujući transport robe u celom lancu snabdevanja.

Možemo da proverimo sistem vaše organizacije prema standardu ISO 28000 vršeći analizu postojanja neusaglašenosti i, ako to želite, da vas vodimo kroz ceo proces sertifikacije.

Kao vodeće svetsko telo za verifikaciju i sertifikaciju, vršimo provere u skladu sa svetskim i regionalnim zahtevima za bezbednost, kao što su:

  • TAPA FSR (takođe postoji sertifikacija),
  • TAPA TSR i
  • CTPAT

Pokažite svoju posvećenost sistemima menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja i SGS sertifikacijom prema ISO 28000 zaštitite svoju robu i brend širom sveta.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge