Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 26000 - Ocenjivanje performansi - Društvena odgovornost

SGS ocenjivanje performansi u skladu sa ISO 26000 standardom meri performanse i poboljšanja vaše organizacije iz ugla društveno odgovornog ponašanja. Postoji pet nivoa gradacije vaših performansi.

Firme koje ne uključuju društveno odgovorno ponašanje u svoje strategije, sisteme i praksu verovatno će zaostajati za svojom konkurencijom. Sve je više korisnika, osoblja, akcionara, investitora, poslovnih partnera, vlada i zajednica koje ne žele da podržavaju firme koje nedovoljno brinu o planeti i dobrobiti ljudi na njoj.

Naše ocenjivanje performansi je primenljivo u svim organizacijama u javnom i u privatnom sektoru, u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju, kao i u ekonomijama u tranziciji. Njime se identifikuje nivo performansi vaše organizacije u trenutku ocenjivanja. Omogućava vam da poslujete na društveno odgovoran način, što je sve veća potreba društva.

U idealnim okolnostima, vaša organizacija će biti ocenjena u ranim fazama planiranja društvene odgovornosti. Nakon toga se primenjuje kao kontinuirana metoda ocenjivanja u odnosu na koju se određuju organizacioni ciljevi.

Poboljšanje nivoa vaših performansi usvajanjem načela ISO 26000 smernica o društvenoj odgovornosti ukazuje na pozitivne mere koje vaša organizacija preduzima kako bi doprinela održivom razvoju.

Upravljajte aktuelnim i pripremite se za buduća pitanja pomoću SGS ocenjivanja performansi prema ISO 26000 standardu. Naša globalna mreža stručnjaka uživa svetski ugled po pitanju kvaliteta i integriteta, a govori vaš jezik i razume kulturu vašeg lokalnog tržišta.

Svaka organizacija mora svojim aktivnostima da stremi ka tome da svet postane bolji.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge