Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 22000:2018 sertifikacija

Sertifikacija prema ISO 22000:2018 pokriva sve procese u lancu proizvodnje hrane koji imaju uticaj na bezbednost krajnjeg proizvoda. Standard specificira zahteve za sisteme sveobuhvatnog menadžmenta bezbednošću hrane, a takođe uključuje i elemente dobre proizvođačke prakse (GMP) i sistem analize opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP).

ISO 22000:2018 stvara jedinstven standard bezbednosti hrane koji usklađuje razne nacionalne standarde u jedan standard, lako razumljiv komplet zahteva koji se jednostavno mogu primeniti i priznati širom sveta. Međunarodno priznati standard za bezbednost hrane mogu da koriste sve organizacije u lancu snabdevanja hranom, od farmerskih do prehrambenih usluga, u preradi, transportu i skladištenju, do pakovanja za maloprodaju.

Naša usluga ISO 22000:2018 sertifikacije vam pomaže da demonstrirate posvećenost bezbednosti hrane. Bez obzira da li posedujete postojeći ISO 22000 sertifikat i želite da izvršite prelazak ili je sertifikacija nešto novo za vas i želite da razumete prednosti po vaše poslovanje, možemo vam pružiti podršku u svemu, od provera do primene i obuke.

Zašto odabrati SGS-ovu sertifikaciju prema ISO 22000:2018?

Naši iskusni, obučeni i stručni proveravači će proceniti vašu organizaciju prema zahtevima ISO 22000:2018 sistema menadžmenta bezbednošću hrane. Sticanje ISO 22000:2018 sertifikacije pomaže vašoj organizaciji da:

 • potvrdi posvećenost vaše organizacije bezbednosti hrane; 
 • lakše prodaje vaše proizvode kroz lanac snabdevanja hranom;
 • poboljšate konkurentni položaj demonstriranjem usklađenosti sa standardima za bezbednost hrane;
 • kontroliše i smanji opasnosti po bezbednost hrane.

ISO 22000:2018 standard: šta je novo?

Ispravka standarda ISO 22000:2018 je objavljena 19. juna 2018. godine, primenjujući jedan broj značajnih promena. One obuhvataju:

 • jednostavniju integraciju: usklađenost sa konvencijom o strukturi višeg nivoa (HLS), koja je potrebna za sve nove ili izmenjene standarde, omogućava veću integraciju između različitih ISO standarda. Time je dodavanje ISO 22000:2018 postojećem sistemu menadžmenta zasnovanom na ISO mnogo jednostavnije;
 • jednostavnije razumevanje: došlo je do potpunog preispitivanja zahteva standarda, dajući dodatno pojašnjenje redefinisanjem koncepata kao što su PRP i oPRP kako bi bili omogućeni jednostavnije razumevanje i primena; 
 • veća usklađenost sa kodeksom HACCP: kako bi se osiguralo da primena sledi metodologiju Kodeksa, zahtevi sada blisko prate korake Kodeksa tako da je razvoj HACCP standarda sada ugrađen unutar standarda;
 • jednostavnija primena: određene dokumentovane informacije identifikovane unutar standarda vam omogućavaju da napravite skup dokumenata koji će biti usklađeni sa standardom ISO 22000:2018
 • Pojašnjenje PDCA: ISO 22000:2018 pojašnjava primenu PDCA (planiraj-uradi-proveri-deluj) ciklusa tako da organizacije mogu da osiguraju da su za procese resursi adekvatno pronađeni i da je adekvatno upravljano sa njima i da je delovano na osnovu mogućnosti za poboljšanje. Revizija usvaja dva međusobno povezana PDCA ciklusa, sistem menadžmenta bezbednošću hrane i PDCA za isporuku proizvodnje proizvoda/usluge, zasnovano na principima Kodeksa HACCP;
 • Novi pristup riziku: tradicionalno, standard je samo razmatrao rizik koji je proizvod predstavljao po krajnjeg korisnika primenom principa Kodeksa HACCP. U novoj reviziji, Kodeks HACCP je i dalje obavezan, ali to će biti dopunjeno organizacionim razmatranjem rizika;
 • Pojednostavljena struktura odredbi: ispravka omogućava linearniji pristup primeni jer prati postepen proces.

Kada bi trebalo da izvršite prelazak?

ISO 22000:2005 će isteći u junu 2021. Da biste ostali sertifikovani prema standardu, biće neophodno napravili prelazak na ISO 22000:2018 pre 29. juna 2021.

Pouzdana ISO 22000:2018 usluga vodeće kompanije u svetu u ovoj oblasti

Kao svetski lider u uslugama sertifikacije, ispitivanja, kontrolisanja i verifikacije, nudimo vam iskustvo bez premca i stručnost kad su u pitanju ISO 22000 zahtevi. Naše globalno prisustvo i harmonizovani pristup vam daju pristup najvećoj nezavisnoj mreži proveravača na svetu.

Obratite nam se još danas kako bismo razmotrili vaše zahteve za ISO 22000:2018.

SGS sertifikacijom prema ISO 22000:2018 ispunite zahteve standarda za bezbednost hrane.

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge