Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 14067 - Ugljenični otisak

Korisnici, potrošači i zainteresovane strane sve više brinu o uticaju na životnu sredinu aktivnosti, proizvoda i usluga koje koriste. To može da bude izazov, ali je takođe i prilika. Verifikacija ugljeničnog otiska omogućava vam da pokažete svoju odgovornost prema životnoj sredini, da se istaknete u odnosu na konkurenciju i sadašnjim i potencijalnim korisnicima pokažete dokaz svoje privrženosti.

Vaša organizacija može da analizom ugljeničnog otiska putem zadovoljavanja standarda u razvoju ISO 14067 pokaže svoju posvećenost smanjivanju uticaja njenih svakodnevnih aktivnosti na životnu sredinu.

Novi standard proširuje postojeći ISO standard za ocenjivanje životnog ciklusa (ISO 14040/44) i za oznake i deklaracije o zaštiti životne sredine (ISO 14025) i planirano je da bude objavljen u martu 2012. godine. Trenutno ima status "nacrt komiteta" (CD), implicirajući da su glavne odredbe definisane i da je sada u toku razmatranje primedbi po zemljama.

PAS 2050 je izvorni dokument za ISO 14067. Pružite svojoj organizaciji prednost nad konkurencijom; primenite PAS 2050 sa SGS-om i biće lakše da prihvatite ISO 14067 kada bude izdat.

Takođe vršimo provere prema dodatnim kriterijumima performansi, po meri zaštite životne sredine Možemo da pomognemo vašoj organizaciji da razvije kriterijume performansi i listu provere, ili da jednostavno proverimo performanse prema postojećim merilima koja pokrivaju vaše operacije i mrežu isporučilaca.

Počnite da kontrolišete svoj projekat i da smanjujete ugljenični otisak vaše organizacije pomoću prilagođenih kurseva:

  • Ocena ugljeničnog otiska proizvoda i usluga i uvodni seminar za verifikaciju
  • Osnovni kurs o ugljeničnom otisku za proizvode i usluge
  • Kurs obuke za vodeće verifikatore ugljeničnog otiska za proizvode i usluge

Angažujte SGS da biste preduzeli analizu ugljeničnog otiska prema standardu ISO 14067 i pokazali privrženost vaše organizacije zaštiti životne sredine.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) radi na novom standardu u vezi sa ugljeničnim otiskom proizvoda – ISO 14067.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge