Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 14001 i OHSAS 18001 – obuka za internu proveru

Ova obuka za internu proveru prema ISO 14001 i OHSAS 18001 koju organizuje kompanija SGS pruža vam veštine za proveru integrisanih sistema upravljanja zaštitom životne sredine i zdravljem i bezbednošću na radu vaše organizacije.

Ovaj kurs vam omogućava da razumete svrhu integrisanog sistema upravljanja i objašnjava principe na kojima se on temelji. Takođe ćete saznati i kako da ove teorije primenite na standarde ISO 14001 i OHSAS 18001.

Do kraja ove obuke moći ćete da razumete međusobnu povezanost i integrisanost standarda ISO 14001 i OHSAS 18001. Pored toga, imaćete mogućnost da planirate i obavljate proveru integrisanog sistema upravljanja u skladu sa standardom ISO 19001.

Plan kursa:

  • Uloge i odgovornosti proveravača i vodećih proveravača
  • Planiranje i organizovanje delotvorne interne provere
  • Prikupljanje objektivnih dokaza kroz intervjuisanje, zapažanje, uzorkovanje i beleške
  • Analiziranje i tumačenje podataka kako bi se utvrdila usaglašenost sa zahtevima
  • Izveštaji o proveri – dodavanje vrednosti, objektivnost i uključivanje neusaglašenosti
  • Naknadno praćenje i način procenjivanja delotvornosti korektivne mere

Kontaktirajte nas još danas i saznajte više o našem kursu obuke za internu proveru prema ISO 14001 i OHSAS 18001 koju organizuje kompanija SGS.

 

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge