Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

Korisnici, potrošači i zainteresovane strane sve više brinu o uticaju na životnu sredinu njihovih aktivnosti, proizvoda i usluga koje koriste. Oni od kompanija očekuju da budu usaglašene sa standardima zaštite životne sredine i da u svakodnevnom radu pokažu svoju privrženost smanjivanju njihovih uticaja na životnu sredinu. To može da bude izazov, ali takođe i prilika za vas da pokažete svoju odgovornost prema životnoj sredini, da se istaknete u odnosu na konkurenciju i sadašnjim i potencijalnim korisnicima pokažete dokaz svoje privrženosti.

Koristi

 • Delotvorno upravlja aspektima zaštite životne sredine
 • Poboljšana usaglašenost sa zakonodavstvom zaštite životne sredine
 • Sprečavanje zagađivanja
 • Minimizira korišćenja energije i resursa smanjivanjem operativnih troškova
 • Stalna poboljšavanja performansi zaštite životne sredine
 • Smanjuje rizik od kazni izbegava vođenje parnica
 • Povećano poverenje zainteresovanih strana
 • Poboljšava moral zaposlenih
 • Nove poslovne mogućnosti sa korisnicima koji su svesni zaštite životne sredine

Pokažite visoke nivoe usaglašenosti sa zaštitom životne sredine kada dajete ponude za međunarodne ugovore / lokalno širite poslovanje.

Nudimo široku lepezu kurseva za obuku za ISO 14001:2015, prilagođenih tako da odgovaraju zahtevima vaše organizacije. Za više detalja kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju SGS-a.

Druge usluge vezane za sisteme upravljanja životnom sredinom

 • Ocena stanja prema zahtevima standarda ISO 14001:2015
 • ISO 14064 - usluge sertifikacije i obuke za kvantitativno iskazivanje i verifikaciju gasova staklene bašte
 • Integrisani sistemi menadžmenta: provera i sertifikacija istovremeno sa drugim sistemima menadžmenta koje primenjujete
 • Ocena stanja ili sertifikacija prema zahtevima standarda ISO 50001:2011 (sistemi menadžmenta energijom)
 • Rešenja provera prema dodatnim kriterijumima performansi, po meri zaštite životne sredine
 • Verifikacija izveštaja o održivosti: nezavisna verifikacija izveštaja o zaštiti životne sredine i društva prema međunarodnim standardima, kao što su GRI i AA1000.

POkažite posvećenost vaše organizacije sistemima upravljanja životnom sredinom sa SGS ocenom i sertifikacijom prema standardu ISO 14001:2015.

Kako možete da pokažete odgovornost prema životnoj sredini?

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija