Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Inventar Šuma i Konsalting

Mi procenjujemo kako ekonomske, tako i ekološkeimplikacije vaših projekata za sadnju šuma kroz rad u raznim regionima i sa posebnim zemljištima, vodom i vremenskim uslovima.

Mi pružamo potpune, nezavisne procene inventara koji se odnose na plantaže u razvoju i na postojeće, čime vam pomažemo da uspostavite poverenje u okviru delatnosti i u okviru investicione zajednice. Naš inventar šumatačno definiše šta je odmah raspoloživo i procenjuje perspektive za buduću eksploataciju. Možemo takođe obuhvatiti i procenu potencijala čvrstih bio goriva vaših šuma.

Naš inventar šuma omogućava vam da napravite strategiju za tehničko upravljanje vašom(im) šumom(a), procenite finansijske implikacije različitih radnji i odlučite da li vam je potrebna investicija. Jedan od naših tipičnih inventara šuma obuhvata:

 • opis lokacije, prilaznih puteva, okruženja, okolnih plantaža
 • verifikaciju površine
 • opis ekoloških ograničenja, zaštite plantaža, socijalno-ekonomskih uslova
 • uzorkovanje inventara šumskog drveća, plus brojevi, rast i obimi
 • prividno zdravlje plantaže
 • opis raspoloživosti obnavljanja
 • procene vezane za seču
 • fotografsko izveštavanje i mapiranje satelitskom slikom

konsalting

Ako nemate pristup istraživačkim resursima i ažuriranjima o aktuelnim tehnologijama, trendovima i opremi, naše usluge konslatinga za plantaže šuma mogu biti od pomoći. Možemo vam pokazati kako da dođete do ove informacije, pružimo vam podršku u unapređivanju vaših postojećih praksi i pomognemo vam da postignete unapređenu efikasnost i prihode.

Naše usluge šumarskog konsaltinga obuhvataju:

 • primenu poljoprivredne šumarske tehnologije
 • eksploataciju
 • đubrenje
 • dobru praksu i seču šuma
 • zaštitu od štetočina i kontrolu nepoželjnih vrsta
 • ponovno pošumljavanje
 • ponovnu sadnju
 • upravljanje zemljištem
 • proređivanje

Kontaktirajte SGS odmah da saznate kako naš inventar šuma i usluge konsaltinga mogu da pomognu u svođenju na minimum vaših rizika kroz procenu ekonomskih i ekoloških implikacija vaših planova za sadnju.

SGS-ov inventar plantaža šuma i usluge konsaltinga za plantaže šuma pomažu vam da svedete na minimum rizike vezane kako za postojeće, tako i za planirane inventare šuma.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija