Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Imunogenost i neutralizujuća antitela

Naš multidisciplinarni tim najboljih naučnika i imunoanalitičara radi sa svojim klijentima na njihovim imunoanalitičkim zahtevima od slučaja do slučaja, nudeći:

 • stručno znanje za predkliničko i kliničko testiranje;
 • razne formate testiranja (premošćavanje ili usmeravanje ELISA i RIA);
 • transfer ili razvoj metode;
 • validaciju metode prema trenutnim smernicama i literaturi.
 • Testiranja zaštite imunogenosti (peptidni/proteinski lekovi i terapeutska monoklonalna antitela):
  • otkrivanje antitela koja deluju na lekove (ADA);
  • odgovarajuće spojnice.
 • Potvrdni testovi imunogenosti:
  • pokazivanje ADA specifičnosti;
  • upotreba potvrdnih spojnica;
 • Karakterizacija antitela:
  • neutralizujuća ADA testiranja;
  • testiranja ćelija; 
  • rad sa izotopima;
 • testiranje titracije;
 • profilisanje citokina;

rešenja za testiranje protočne citometrije.

U SGS-u takođe nudimo visoko prilagodljivu tehnologiju za analizu protočne citometrije kako bismo podržali klinički razvoj. Mi trenutno radimo na BD FACSCanto II (sa tri lasera i osam boja) koji je opremljen opremom za uzimanje uzoraka visokog učinka.

U SGS-u radimo već mnogo godina na polju testiranja imunoanalize i imunogenosti.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija