Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

GLOBALG.A.P.

Kada uvedete standard GLOBALG.A.P. sa ocenom i proverom od strane SGS-a, imaćete pristup širem tržištu.

Za vaše korisnike i krajnje korisnike, GLOBALG.A.P. označava bezbednost i održivost vaše proizvodnje.

Bilo da ste nezavisni farmer ili deo grupacije sa strukturom upravljanja, SGS može da oceni i sertifikuje vaše sisteme i procese poslovanja prema standardu GLOBALG.A.P.

Za zemljoradničke, stočarske farme i ribogojstvo, postizanje GLOBALG.A.P. sertifikacije doneće mnoge prednosti. Na primer, možete imati koristi od:

  • poboljšanih sistema upravljanja bezbednošću hrane na vašoj farmi,
  • vidljive posvećenosti proizvodnji i trgovini bezbednom hranom,
  • prihvatanja u zajednicu GLOBALG.A.P.,
  • povećanog poverenja potrošača i korisnika u bezbednost i kvalitet vaših proizvoda.

Standard GLOBALG.A.P. je partnerstvo između poljoprivrednih proizvođača i trgovaca sa ciljem utvrđivanja široko prihvaćenih sertifikacionih standarda i procedura za dobru poljoprivrednu praksu (GAP). Obim trenutno pokriva sveže voće i povrće, sadni materijal, integrisano obezbeđenje farme (stočarstvo, mlekarstvo, svinjogojstvo, živinarstvo, kombinovani usevi i zrna), cveće i dekorativno rastinje, čaj, kafu i ribogojstvo.

Da biste pristupili novim tržištima i pokazali svoju privrženosti bezbednosti i održivosti hrane, angažujte naše stručnjake za bezbednost hrane da ocene vašu organizaciju za sertifikaciju prema GLOBALG.A.P.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija