Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Genetsko testiranje

SGS-ovo genetsko testiranje - uključujući i ELISA testiranje (Enzimski imunosorbentni test) - pomaže vam da utvrdite kvalitet vaših semena i da utvrdite usaglašenost sa odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim propisima. Ovo utvrđuje poverenje tržišta i smanjuje vaše operativne rizike.

Naša mreža laboratorija isporučuje resurse i stručnost globalnog igrača kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Kako bismo vam pomogli da uspete u današnjem kompleksnom trgovinskom okruženju, vršimo niz genetskih testova na različitim vrstama semena:

testiranje adventivnog prisustva (AP)

Naš AP test utvrđuje postojanje transgenih slučajeva u lucerki, kanoli, kukuruzu, pamuku, prinču, soji i šećernoj repi. Ovo je od veoma bitnog značaja ako snabdevate ili trgujete žitaricama i semenom na osnovu činjenice da u njima nema genetski modifikovanih organizama (GMO) ili da imaju nizak nivo GMO-a.

Enzimsko imunosorbentno (ELISA) testiranje

Ovaj test uočava i kvantifikuje specifičan protein uhvaćen putem antitela. Na primer, vršimo testove za Bt kukuruz (posebna vrsta GMO-a) kako bismo utvrdili da ispunjavate zahteve licenciranja genetskih karakteristika. Ovo pomaže da zaštitite svoj usev - i zarade - od napada.

Elektroforeza - izoelktronsko fokusiranje (IEF) i testiranje izozima

Kako bismo testirali genetsku čistoću, koristimo metodu izozima za kukuruz i IEF metodu za lucerku, ovas, pirinač i pšenicu.

Vršimo testiranje urođene i hibridne čistoće - kao test za osiguranje kvaliteta radi procene pravih vrsta, vrsta koje to nisu i samostalnih nivoa - i hibridne verifikacije.

Test genetskih karakteristika herbicida

Vršimo ovaj test za sledeća semena i proizvode:

 • lucerku - Roundup Ready® 
 • kanolu – Roundup Ready® / LibertyLink® / Clearfield®
 • kukuruz – Roundup Ready® / LibertyLink® / Clearfield®
 • pirinač – Clearfield®
 • soju – Roundup Ready® / LibertyLink® / Clearfield®

Test tolerancije na herbicide

Vršimo ovaj test za sledeće proizvode:

 • Liberty® – sredstvo brzog delovanja i širokog spektra za suzbijanje trave i širokolisnog korova  
 • Roundup Ready® – sistemski herbicid širokog spektra

DNK i PCR usluge

Nudimo spektar usluga GMO detekcije zasnovanih na testu dezoksiribonukleinske kiseline (DNK) i polimerne lančane reakcije (PCR) koji idnetifikuje GMO-e na nivoima niskim i do 0,01%.

Testiranje genetskih karakteristika

Vršimo sledeće testove genetskih karakteristika:

 • ELISA
 • specijalizovano testiranje - odgajivač
 • kvantitativno Cry1Ab Cry1f

test čistoće varijeteta (ispitivanje hiluma)

Vršimo testove čistoće varijeteta (takođe poznate kao ispitivanja hiluma, što se odnosi na deo semena koji je bio prikačen za plod) na uzorcima od 100g. Možemo završiti ovaj test za dva dana.

Čistoće kukuruza voskovca

Vršimo test čistoća kukuruza voskovca na uzorku od 800 semenki, na osnovu podneska od najmanje 250g.

Kontaktirajte SGS odmah da saznate kako naši genetski testovi mogu da pomognu u utvrđivanju usaglašenosti sa propisima, izgradnji tržišnog poverenja i smanjenju vaših operativnih rizika.

 

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija