Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

EU ETS verifikacija za Odsek za vazduhoplovstvo

Odsek za vazduhoplovstvo će od 2012.-te godine biti obuhvaćen Šemom za trgovanje emisijama Evropske unije (ETS). Ukoliko vršite letove do, od i unutar Evrope, moraćete da ispunite zakonodavne zahteve zemlje članice Evropske unije kojoj ste dodeljeni.

Usaglašenost podrazumeva primenu odgovarajuće metodologije za nadgledanje vaših putničkih kilometara i emisija ugljendioksida, kao i podnošenje overenog izveštaja o vašim podacima.

Moći ćete da prođete bez naknade, ali samo ukoliko ste podneli odgovarajuće osnovne podatke. Nemogućnost da se usaglasite može skupo da vas košta, pošto svaka tona ugljendioksida emitovana iznad dozvoljene granice mora da se kupuje svake godine.

SGS je priznat kao vodeća svetska organizacija u verifikaciji emisija gasa staklene bašte (GHG). Mi radimo na stotinama projekata za smanjenje emisija gasa staklene bašte (GSB) i popisima GSB-a svake godine, uključujući preko 450 instalacija u Evropskoj uniji. Sa ovim iskustvom, mi smo postavljeni tako da vam na jedinstven način pomognemo u verifikaciji izveštaja o vašim putničkim kilometrima i emisijama ugljendioksida.

Mi takođe imamo iskustva u radu sa vazdušnim operaterima i članovi smo Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz (IATA). Bili smo aktivni učesnici u radnim grupama za uključenje vazduhoplovstva u EU ETS, koje je organizovala Evropska komisija, Forum evropske akreditacione komisije (EA) i Međunarodna asocijacija za trgovanje emisijama (IETA).

Mi imamo službu za podeljenu verifikaciju – sa početnom procenom usaglašenosti jedne godine i verifikacijom konačnih podataka sledeće godine, pre isteka rokova za izveštavanje. Ovaj pristup nam omogućava ranu proveru vaših unutrašnjih sistema i upozorenje o oblastima kojima je potrebno poboljšanje. Podaci nam omogućavaju da ukažemo na bilo kakve probleme kapaciteta i smanjimo rizik od nedodeljivanja prolaza bez naknade.

Sa više od 200 iskusnih procenjivača gasa staklene bašte u svetu, mi možemo da oformimo tim za verifikaciju koji ispunjava vaše potrebe, uključujući lokalne procenjivače širom sveta koji pružaju najviši nivo usluga i smanjuju proškove prevoza.

Pozovite danas naše timove za verifikaciju kako biste saznali više o EU ETS verifikaciji za aero sektor.

Ispunite svoje obaveze za vazduhoplovstvo prema Šemi trgovanja emisijama Evropske unije (ETS) uz pomoć SGS-a. Saznajte više o uslugama verifikacije, posebno osmišljenim za odsek za vazduhoplovstvo.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge