Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ekotoksikološke studije

Naše ekotoksikološko iskustvo obuhvata problematične materije koje su slabo rastvorljive u vodi, visoko isparljive i/ili obojene. To znači da vam možemo ponuditi poseban identifikacioni test i određivanja koncentracije, po potrebi.

Naše ekotoksikološke usluge obuhvataju:

 • test toksičnosti bakterija (akutni, aerobni, anaerobni, hronični, test jedne vrste, test na kompleksnim spojevima)
 • inhibitorne testove za rast algi (razne vrste)
 • toksičnost ljuskara (na pr. daphnia)
 • riblju toksičnost, akutnu (polustatična, statična)
 • toksičnost crva (akutna)
 • inhibitorne testove za rast biljaka
 • testove mikroflore zemljišta (BBA propis VI 1-1, OECD 216 i OECD 217)

Naše metode ekotoksikološkog testiranja usklađene su sa smernicama koje izdaju:

 • Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA – Nemački federalni centar za biološko istraživanje za poljoprivredu i šumarstvo)
 • Organizacija za ekonmsku saradnju i razvoj (OECD)
 • Deutsches Institut für Normung (DIN – Nemački institut za standardizaciju)
 • Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO)
 • Evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (EPPO)
 • Komisija evropskih zajednica (CEC)
 • Agencija za zaštitu životne sredine (EPA)
 • Evropski centar za ekotoksikologiju i toksikologiju hemikalija (ECETOC)

Sem toga, mi smo nezavisan dobavljač ekotoksikološkog testiranja sa globalnom reputacijom u sprovođenju ekotoksikoloških studija prema principima dobre laboratorijske prakse (GLP). Sve to znači da možete koristiti naše rezultate ekotoksikoloških studija kao deo procene ekološkog rizika koji morate preduzeti prilikom registracije materija i proizvoda.

Kontaktirajte SGS odmah da saznate više o našim uslugama ekotoksikološkog testiranja.

SGS-ove ekotoksikološke studije ispituju potencijalan uticaj hemikalija, sredstava za zaštitu useva i biocida na floru i faunu.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija