Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

BRC globalni standard za skladištenje i distribuciju

Naša globalna mreža nam omogućava da pružimo sertifikaciju prema BRC standardu za skladištenje i distribuciju bilo gde da se nalazite vi ili vaši dobavljači. Standard je primenljiv na pružaoce usluga skladištenja, distribucije i veleprodaje za hranu, ambalažu i proizvode široke potrošnje. On takođe važi ako skladištite i pružate ugovorne usluge za unapred upakovanu hranu, ambalažu i potrošačke proizvode, na primer, ako obavljate kontrolu proizvoda i/ili grupno pakovanje artikala spremnih za maloprodaju.

Međunarodno prihvaćeni i priznati od strane globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI), BRC globalni standard za skladištenje i distribuciju potpomaže potpunu pokrivenost lanca hrane, od izlaza sa farme do potrošača. Standard postavlja novi reper za kvalitet obuhvatajući:

  • Obavezu menadžmenta
  • Kultura bezbednosti proizvoda
  • Procenu opasnosti i rizika
  • Bezbednost proizvoda i sistem upravljanja kvalitetom
  • Akcenat na stalnom usavršavanju
  • Upravljanje dobavljačima i uslugama poddobavljača
  • Osoblje
  • Potencijalni rizik u vezi sa prevarom sa hranom/kvarenjem hrane kroz lanac snabdevanja 
  • Sledljivost do poslednje tačke u proizvodnji

Sertifikacija u skladu sa BRC standardom će demonstrirati vaše upravljanje kupovinom, specifikacijama i kontrolom poddobavljača koji se koriste kroz lanac snabdevanja. Na taj način pomažemo vama i mreži vaših dobavljača da usvojite najviše standarde za bezbednost hrane i budete usaglašeni sa zahtevima kupaca. Osim toga, važeći sertifikat prema BRC standardu koji je izdao SGS vam olakšava pristup svetskim tržištima.

Zašto da odaberete SGS?

Bez obzira na lokaciju, mi imamo proveravače koji govore lokalni jezik i razumeju lokalnu kulturu i koji sprovode kontrole. Da bi se u svakom trenutku osigurale dobre prakse bezbednog upravljanja proizvodima, provere se obavljaju godišnje za hranu i ambalažu, a na svakih 18 meseci nakon druge kontrole za potrošačke proizvode.

Kontaktirajte SGS odmah da biste saznali kako sertifikacija prema BRC globalnom standardu za skladištenje i distribuciju može da poboljša poverenje u vašu organizaciju.

SGS-ova sertifikacija za BRC globalni standard za skladištenje i distribuciju demonstrira usaglašenost i kompetentnost kad je u pitanju ovaj GFSI priznat standard.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge