Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

BRC globalni standard za bezbednost hrane

Sertifikacija prema BRC globalnom standardu za bezbednost hrane potvrđuje vaš nivo stručnosti u odnosu na HACCP standard i sisteme održavanja higijene i bezbednosti i kvaliteta hrane. Istovremeno potvrđuje da ispunjavate svoju obavezu u vezi sa bezbednošću potrošača i odnosima zainteresovanih strana.

Uz odobrenje BRC-a, kao vodeća svetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, imamo svetsku mrežu koja nudi ove usluge u svim delovima sveta.

Prednosti sertifikacije

Sertifikacijom ispunjavate očekivanja kupaca jer to znači da sprovodite planove, programe i sisteme u skladu sa standardom:

  • Plan u vezi sa bezbednošću hrane prema standardu za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih tačkaka (HACCP) da se rizicima upravlja na postepen način u skladu sa smernicama Codex Alimentarius.
  • Obaveza višeg rukovodstva da obezbedi dovoljno sredstava za ostvarivanje usaglašenosti sa standardom
  • Sistem upravljanja kvalitetom koji daje detaljne smernice za organizaciju i upravljanje potrebne da se obezbedi okvir za postizanje usaglašenosti sa standardom .
  • Niz uslovnih programa koji se bave osnovnim uslovima životne sredine i rada potrebnim za proizvodnju bezbedne hrane i kontrolu generičkih opasnosti, za koje su dovoljne dobre proizvođačke i dobre higijenske navike

Zašto izabrati BRC globalni standard za bezbednost hrane?

BRC standard priznaje Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI), program koji ima za cilj usklađivanje međunarodnih standarda za bezbednost hrane uz podršku najvećih svetskih trgovaca i proizvođača hrane. Stoga, GFSI priznanje znači da možete koristiti BRC globalni standard da ispunite zahteve ovih velikih igrača u jednom, međunarodno priznatom sistemu upravljanja bezbednošću hrane.

Kontaktirajte SGS odmah da biste saznali kako možete da sertifikujete usaglašenost sa BRC globalnim standardom za bezbednost hrane i pokažete svoju poslovnu veštinu.

SGS sertifikacija bezbednosti hrane prema BRC globalnom standardu – primenite ovaj standard radi temeljne analize i izbora dobavljača.

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija