Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Analiza otpada

Proizvodnja robe ili pružanje usluga može dovesti do nastanka rezidualnih proizvoda ili opasnog otpada koji treba da se ukloni na odgovarajući način. Akt o čistoj vodi zahteva od poslovnih subjekata da se pridržavaju propisa za čistu vodu i da prate ispuštanje bilo kakvih otpadnih voda u tokove i reke.

Naše laboratorije za testiranje otpada sprovode obaveznu analizu za osiguranje kvaliteta vode i nadgledanje zagađenosti vode. Analiziramo vaše odvodne i drenažne sisteme i sarađujemo sa vama na implementaciji praktičnih i ekonomičnih rešenja za vaše probleme sa otpadom. Sva naša laboratorijska testiranja sprovode se u skladu sa priznatim globalnim standardima. Naše rigorozna analiza uključuje testiranje na kiseline, sumpor, cijanid i rastvore metala.

Kao nezavisni verifikator, pružamo vam sertifikat da se vaš otpad tretira u skladu sa najnovijim zdravstvenim i bezbednosnim propisima. Možemo preuzeti i administrativni deo poslova, kao što je sređivanje transportne dokumentacije i ako je neophodno, obezbeđivanje dozvola.

U saradnji sa Vama, istražujemo najbolje ideje za upravljanje otpadom i pružamo stručne savete za čitav niz opcija za odlaganje i dekontaminaciju. Naša rešenja su osmišljena tako da budu prihvatljiva za životnu sredinu i stalno tragamo za načinima da umanjimo i recikliramo otpad radi kontrole i prevencije bilo kakve buduće kontaminacije.

Smanjenje vašeg otpada i uticaja na životnu sredinu je dobar poslovni potez. Partnerstvo sa SGS-om može da ojača vaš ekološki dosije uz podršku našeg iskustva i tehničke ekspertize u efikasnom upravljanju vašim otpadom. Pozovite naš tim još danas.

Mudro upravljajte svojim otpadnim vodama uz pomoć SGS službe za vodu i otpadnu vodu. Pozovite još danas naš tim za testiranje otpada.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija

Povezane usluge

Druge usluge