Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Analitička hemija

SGS-ove usluge hemijske analize utvrđuju bezbednost proizvoda i usaglašenost sa propisima kroz testiranje potencijalno škodljivih ostataka koji se odnose na pesticide, biocide, đubriva i lekove za ljude i životinje.

Naše laboratorije širom sveta neprestano ažuriraju svoju opremu, tehnike i znanje kako bi optimalizovale svoje metode analize kroz mnogo različitih matrica. Mi sprovodimo vaše projekte za ispitivanje ostataka radi razvoja proizvoda u skladu sa principima dobre laboratorijske prakse (GLP).

Spektar usluga

 • Tečna hromatografija sa tandemskom masenom spektrometrijom (LC/MS/MS), tečna hromatografija visokih performansi (HPLC, sa ultraljubičastom - UV - ili fluorescentnom detekcijom), procedura kolonskog prebacivanja, postkolonska derivatizacija
 • Gasna hromatografija/maseni selektivni detektor (GC/MSD) sa nekoliko opcija ubrizgavanja (ubrizgavanje cepanjem/bez cepanja, u kolonu, ubrizgavanje velike količine, headspace i krio ubrizgavanje) i opcija jonizacije (elektronska jonizacija - EI, hemijska jonizacija - CI), gasna hromatografija - detektor hvatanja elektrona (GC-ECD), gasna hromatografija - plameno fotometrijska detekcija (GC-FPD)
 • Jonska hromatografija (IC), atomska absorpciona spektrometrija (AAS), spektrometrija sa induktivno spojenom plazmom (ICP)
 • Gel permeaciona hromatografija (GCP), ubrzana ekstrakcija rastvarača (ASE)
 • Imunološko testiranje

Vrste studija

 • Razvoj i validacija metode
 • Nezavisna laboratorijska validacija
 • Utvrđivanje ostataka u svim matricama (na pr. biljakama, proizvodima za obradu, zemljištu, vodi, vazduhu, životinjskim matricama, telesnim tečnostima, robi široke potrošnje)
 • Prateća analitika, ekotoksikologija
 • Ispitivanje skladišne stabilnosti
 • Utvrđivanje sadržaja
 • Analiza od 5 partija
 • Ispitivanje ekvivalentnosti proizvoda
 • Analiza manjih sastojaka i zagađivača

Stupite u kontakt sa SGS-om odmah da saznate kako naše usluge analitičke hemije mogu da vam pomognu da ispunite zahteve zdravstvenih i bezbednosnih propisa.  

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija