Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Amino kiseline

Kako biste bili sigurni da zadovoljavate odgovarajuće normativne zahteve u vezi nivoa amino kiselina u vašoj hrani za životinje, SGS može da izvrši ispitivanje amino kiselina u vaše ime.

Naša analiza amino kiselina koristi metodu tečne hromatografije sa tandemskom masenom spektrometrijom (LC MSMS), veoma osetljivu i specifičnu tehniku koja daje ekstremno precizne rezultate. LC MSMS takođe štedi vreme obzirom da ne moramo uvek da rastavljamo pojedinačne analize koristeći hromatografiju. Pored toga, možemo uporediti sadržaj amino kiselina među proizvodima ili koracima obrade i obezbediti vam nutritivne informacije da ih podelite sa svojim mušterijama i da se usaglasite sa svojim zahtevima etiketiranja.

Kako bismo održali svoju reputaciju po nezavisnosti, integritetu i inovaciji, naše laboratorije za ispitivanje i analizu amino kiselina rade prema strogim smernicama i imaju ISO 17025 i ISO 9001:2008 ovlašćenja. Obzirom da se pridržavamo najviših industrijskih standarda, plus oni koje postavlja organizacija za globalne standarde, vaši proizvodi za ishranu zasigurno će zadovoljiti normativne zahteve za nivoe amino kiselina.

Saznajte kako naše usluge ispitivanja i analize amino kiselina mogu da vam pomognu tako što ćete odmah kontaktirati SGS.

Amino kiseline (na pr. L-Lizin, HCI, L-Treonin, L-Triptofan) imaju sve veću ulogu u stvaranju hrane za životinje.

Povezane usluge

Druge usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija