Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

AHA – Oznaka sistema upravljanja alergenima

SAS (Service Allérgie Suisse), specijalizovana firma za prevenciju i informacije u vezi sa alergijama, astmom i kožom, razvila je standard AHA (za alergiju, kožu i astmu) koji određuje opšte zahteve u vezi sa sistemima, procesima i proizvodima za proizvodnju robe sa oznakom kvaliteta SAS.

SGS obezbeđuje sveobuhvatnu i svetski priznatu sertifikaciju za sistem upravljanja alergenima (AHA) koji garantuje vašu usaglašenost sa ovim važnim programom za upravljanje alergenima.

SGS je vodeća organizacija u ispitivanju alergena u hrani i proceni rizika od alergena. SGS sertifikat za sistem upravljanja alergenima (AHA) pokazuje da vodite računa o ispunjavanju zakonskih zahteva i zadovoljavanju potreba kupaca u vezi sa upravljanjem alergenima. Tokom procesa sertifikacije, naučićete da pravilno upravljate alergenima jasnim definisanjem primedbi, čime ćete povećati poverenje kupaca u proizvod. Znanje u vezi sa industrijskim standardima stečeno tokom ovog procesa može jednostavno da se kombinuje sa drugim proverama bezbednosti i kvaliteta hrane uz samo nekoliko dodatnih poteza.

Standard AHA obuhvata tri osnovne kategorije proizvoda koje se zasnivaju na nivoima alergena u proizvodima ili riziku od potencijalne izloženosti alergenima tokom procesa proizvodnje. Standard AHA definiše minimum zahteva za sistem upravljanja alergenima sa kojima morate da budete usaglašeni na proveren način kako bi roba dobila oznaku kvaliteta SAS.

Možete na jednostavan način da kombinujete procenu usaglašenosti sa zahtevima standarda AHA sa svim postojećim proverama bezbednosti i kvaliteta hrane uz samo nekoliko dodatnih poteza. Visoko obučeni i stručni SGS proveravači rade na tome da vaša organizacija ispuni zahteve standarda AHA na sledeći način:

  • proveravaju da li su vaši proizvodi pravilno identifikovani i da li se njima rukuje tako da ne dođe do kontaminacije od neusaglašenih proizvoda;
  • proveravaju da li postoji kompletna dokumentacija o vašim proizvodima;
  • proveravaju da li se primenjuju zakonski potrebne obuke i samostalno praćenje u okviru vaših objekata;
  • garantuju pristup proveravačima vašem postrojenju, skladištima i dokumentaciji.

Javite se SGS-u da biste saznali kako da umanjite rizik od spora i pokazali da vodite računa o uspešnom upravljanju alergenima uz pomoć sertifikacije za sistem upravljanja alergenima (AHA).

Povezane usluge

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija