Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Usluge u vezi sa usevima i šumama

Da bi poslovanje bilo održivo i u ekonomskom i u ekološkom smislu, resursi koje koristite u proizvodnji i operacijama treba da traju i za buduće potrebe.

Usluge u vezi sa proizvodnjom useva i šumarstvom zahtevaju stalnu pažnju i brigu kako bi vaše poslovanje bilo održivo.

Šta Radimo

Aerial View of a Forest During Fall

FSC™ Sertifikacije sistema upravljanja šumama

Analiza otpada

Biogene emisije CO2

Dobrovoljne aktivnosti i druge šeme

Ekološki savesne revizije

Ekvatorski principi - nezavisna kontrola

Energetska provera

EU ETS verifikacija za Odsek za vazduhoplovstvo

ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 14064 - predračun i verifikacija gasa staklene bašte

ISO 14067 - Ugljenični otisak

ISO 22301 – sertifikacija – upravljanje kontinuitetom poslovanja

ISO 26000 - Ocenjivanje performansi - Društvena odgovornost

ISO 26000 - Uputstvo o društvenoj odgovornosti (procena učinka i obuka)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHS)

ISO 50001 - Sistemi upravljanja energijom - Uvodna obuka

Ispitivanje radioaktivnosti hrane

Laboratorijske analize

Najbolje prakse ribogojstva

Obaveza smanjenja emisije ugljenika Velike Britanije (UK CRC)

Obuka

Obuka za menadžment energijom

OHSAS 18001 – Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Pas 2050 – Ugljenični otisak

Prepakovanje opasnih otpadnih proizvoda

Prilagođena rešenja provera

procena ekološkog i društvenog uticaja

Provere društvene odgovornosti

Qualicert – Sertifikacija za kvalitet usluga

Sertifikacija za BS 8555 – Primena sistema upravljanja zaštitom životne sredine

Sertifikacija za SA 8000 – Društvena odgovornost

Sertifikacija za Veće za pomorsko upravljanje (MSC)

Služba za hitan odziv

SMETA provere

Studije bezbednosti

Studije o upravljanju deponijama

Studije prečišćavanja otpadnih voda

Ugljenični otisak

Ugostiteljske usluge

Unutrašnji kvalitet životne sredine

Upravljanje ekološkim podacima

Upravljanje iskopanom zemljom

Usluge prerade vode

Zbrinjavanje otpada

Zelene zgrade

Šema trgovanja emisijama Evropske unije (EU ETS)

Tražite nešto konkretno

SGS nudi usluge verifikacije, ispitivanja, provere i sertifikacije koje vam garantuju primenu najbolje prakse u okviru delatnosti. Naše procene uticaja na životnu sredinu i društvo garantuju minimalan uticaj vaših operacija u okviru zajednica u kojima poslujete, kao i na okolnu sredinu.

Naša svetska mreža iskusnih savetnika znači da možete da pristupite najvećoj bazi znanja u vezi sa najnovijim trendovima u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji useva i upravljanju šumama. Pomoći ćemo vam da osmislite sisteme tako da budu maksimalno održivi tokom vaših aktivnosti u poljoprivredi i šumarstvu.

Odmah se javite našem timu stručnjaka da biste angažovali vodeću svetsku organizaciju po pitanju održivosti.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija