Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

SGS rešenja za poboljšavanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine pomažu vam da budete usaglašeni sa propisima o zaštiti životne sredine.

Izdržljivo upravljanje zaštitom životne sredine znači da imate uvedene u potpunosti usaglašene i stalno poboljšavane sisteme upravljanja zaštitom životne sredine, koji vas stavljaju na prvo mesto pri upoređivanju. To vam takođe pomaže da u potpunosti sledite relevantne propise zaštite životne sredine. Dobro upravljan i integrisan sistem upravljanja zaštitom životne sredinom pomaže vam da poboljšate korišćenje energije i resursa, da smanjite svoje troškove poslovanja i da osigurate stalna poboljšavanja usluga. Vaša posvećenost zaštiti životne sredine takođe otvara nove poslovne mogućnosti sa korisnicima koji vode računa o zaštiti životne sredine.

Tražite nešto konkretno

Naše svetske mreže omogućavaju vam dostupnost naših stručnjaka koji poseduju veliko znanje u zaštiti životne sredine. Obezbeđujemo usluge provere, obuke, sertifikacije, verifikacije i podrške u odlučivanju u vezi sa sistemima upravljanja zaštitom životne sredine. Naša rešenja mogu da vam pomognu da obezbedite da vaši sistemi upravljanja zaštitom životne sredine budu usaglašeni sa postojećim propisima, standardima najbolje prakse i potrebama vaših korisnika.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija