Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Revizija ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 predlaže sve veći strateški pristup upravljanju životnom sredinom – sarađujte sa SGS-om da biste prešli na novu verziju.

Objavljivanje standarda ISO 14001:2015 u septembru 2015. godine je konačna faza u procesu revizije standarda. Ova verzija zamenjuje ISO 14001:2004, iako postoji prelazni period od tri godine.

Our Services

Analiza otpada

Biogene emisije CO2

Bušenje u cilju zaštite životne sredine

Dobrovoljne aktivnosti i druge šeme

Ekološki savesne revizije

EU ETS verifikacija za Odsek za vazduhoplovstvo

Geotehnički parametri

Identifikovanje azbesta

ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 14001:2015 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Obuka za proveravača/vodećeg proveravača

ISO 14064 - predračun i verifikacija gasa staklene bašte

ISO 14067 - Ugljenični otisak

Ispitivanje kontaminiranog zemljišta

Kontrolisanje rezervoara

Kvalitet ambijentalnog vazduha

Kvalitet unutrašnjeg vazduha (IAQ)

Laboratorijske analize

Merenje i praćenje neprijatnog mirisa

mikrobiološka, bakteriološka i eko-toksikološka ispitivanja

Nadgledanje isparljivih otrova u vazduhu od strane službe za kanistersko merenje

Nadgledanje sleganja deponije

Obaveza smanjenja emisije ugljenika Velike Britanije (UK CRC)

Obrada uzoraka zemljišta i sedimenta

Pas 2050 – Ugljenični otisak

Praćenje buke

Praćenje elektromagnetnog polja

Praćenje slobodno nataložene prašine

Praćenje stanja prirodnog gasa

Praćenje vibracija

Prepakovanje opasnih otpadnih proizvoda

Prepravljanje otpada

procena ekološkog i društvenog uticaja

Studije bezbednosti

Studije industrijskih i otpadnih voda

Studije o fugitivnim emisijama

Studije o upravljanju deponijama

Studije pijaće i tehničke vode

Studije površinskih voda

Studije prečišćavanja otpadnih voda

Testovi permeabilnosti

Testovi pumpanja i praćenja

Upravljanje azbestom

Upravljanje ekološkim podacima

Upravljanje iskopanom zemljom

Usluge izdavanja ekoloških dozvola i saglasnosti

Usluge prerade vode

Verifikacija uticaja na vodu

Zbrinjavanje otpada

Šema trgovanja emisijama Evropske unije (EU ETS)

Tražite nešto konkretno

Mi nudimo paket rešenja koji će pomoći vašoj organizaciji prelazak sa trenutne sertifikacije prema zahtevima ISO 14001:2004 da bi ispunila zahteve ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 – glavne izmene

ISO 14001:2015 usvaja strukturu visokog nivoa određenu ISO Prilogom SL. Ova struktura sada predstavlja obavezan okvir za sve nove i izmenjene standarde sistema menadžmenta.

ISO tim odgovoran za proces revizije (potkomitet ISO/TC 207/SC1) je identifikovao sledeće nove promene koje su rezultat njihove revizije.

Strateško upravljanje životnom sredinom

Postoji nov zahtev za razumevanje konteksta organizacije prilikom određivanja eksternih i internih problema vezanih za njene aktivnosti i životnu sredinu. Potrebne su i radnje koje se preduzimaju kao odgovor na ove probleme u okviru sistema za upravljanje životnom sredinom (EMS).

Liderstvo

Dodata je nova tačka sa posebnim odgovornostima najvišeg rukovodstva da iskaže svoje liderstvo i posvećenost upravljanju životnom sredinom. Najviše rukovodstvo može da prenese ovu obavezu na druge, ali će i dalje zadržati odgovornost.

Zaštita životne sredine

Smernice za zaštitu životne sredine će sadržati posvećenost ‘zaštiti životne sredine’, što uključuje ‘sprečavanje zagađenja’ i ‘druge’ obaveze, kao što su održiva upotreba resursa, ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje istima, zaštita biodiverziteta i ekosistema.

Ekološki učinak

Ključni fokus na poboljšanje učinka vezanog za upravljanje aspektima životne sredine. Organizacija će odučiti o kriterijumima za procenu svog učinka na životnu sredinu, koristeći tačne indikatore.

Razmišljanje o životnom ciklusu

Organizacija će morati da proširi svoju kontrolu i uticaj svog delovanja na životnu sredinu sa akvizicije/generisanja sirovina do tretmana na kraju radnog veka. To ne ukazuje na zahtev da se obavlja procena životnog ciklusa (LCA), međutim, organizacija će morati pažljivo da razmatra faze proizvoda/usluge koje može da kontroliše ili da utiče na njih.

Komunikacija

Dodat je naglasak na internu i eksternu komunikaciju, podjednak tretman oba ta kanala. Organizacija zadržava odluku o eksternoj komunikaciji uzimajući u obzir njene obaveze u vezi sa usaglašenošću.

Dokumentacija

Termin ‘dokumentovane informacije’ se koristi umesto ‘dokumenata’ i ‘zapisa’. Organizacija ima fleksibilnost da zaključuje kada su potrebne ‘procedure’. Važeći je bilo koji format (papir, klaud itd.).

ISO 14001: Prelazak sa 2004

Organizacije koje su već sertifikovane u skladu sa standardom ISO 14001:2004 će imati tri godine od formalnog objavljivanja nove verzije u koju će preći. Prelazni period se završava septembra 2018. godine.

Kako SGS može da pomogne?

Mi nudimo kurseve obuke koji će vam pomoći da razumete zahteve standarda ISO 14001:2015 i svest o rizicima. Mi smo prva profesionalna organizacija za učenje i razvoj koja nudi jednodnevne kurseve za CPD (kurs za kontinuirani profesionalni razvoj) odobrene od IRCA.

Naši eksperti mogu da izvrše analizu postojanja neusaglašenosti prema zahtevima ISO 14001:2015 kako bi tranzicija bila lakša i transparentnija. Ova vežba će vašoj organizaciji obezbediti strukturnu pomoć za isticanje obima do kojeg postojeći sistemi i kontrole pokrivaju zahteve standarda ISO 14001:2015 ili da identifikuju akcioni plan primene, gde je to potrebno.

SGS će novim i postojećim klijentima nuditi sertifikaciju prema standardu ISO 14001:2015.

Još danas kontaktirajte vašu lokalnu SGS kancelariju i započnite ISO 14001 proces tranzicije.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija