Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Procena rizika

SGS-ova stroga procena ocene rizika će vam pomoći u smanjivanju ekološkog uticaja i jačanju vaše poslovne reputacije i operativne efikasnosti.

Upravljanje rizikom po životnu sredinu je osnovni deo vašeg planiranja projekta. Može da vam uštedi i novac uspostavljajući efikasnost u vašim procesima i može da predstavlja razliku između uspeha i neuspeha projekta. Naša procena rizika identifikuje moguće opasnosti i izazove u budućnosti kako bi umanjila vaš negativan uticaj na zdravlje korisnika vašeg terena i na vašu lokalnu sredinu. Ispitivanjem scenarija i predviđanjem budućih izazova, naša procena rizika će se pobrinuti da ste na vašem terenu integrisani i finansijski opremljeni za sve mogućnosti u budućnosti. To vam pomaže u momentalnom suočavanju sa postojećim problemima kao što su izvori zagađenja, te se izbegavanju skupe remedijacije u kasnijoj fazi.

Tražite nešto konkretno

Naše službe za procenu rizika proizvoda određuje moguće opasnosti i pružaju rešenja što je pre moguće na početku životnog ciklusa proizvoda - idealno je u fazi dizajna koncepta - tako da se može preduzeti odgovarajući postupak kako bi se sprečili zastoji u proizvodnji ili opoziv proizvoda kada se plasiraju na tržište.

Mi pružamo strukturni paket za kreiranje integriteta proizvoda koji se može primeniti na svu korisničku robu, od igračaka do automobila, da bi se osiguralo plasiranje proizvoda na tržište na što bezbedniji i lakši način. Sa međunarodnim iskustvom i lokalnim znanjem, vodimo klijente kroz sive oblasti zakonodavstva koje možda nisu obavezne ali su preporučljive, i pružamo sveobuhvatni opseg usluga konsaltinga i ispitivanja koje pokrivaju:

  • Upravljanje kvalitetom i bezbednošću kao pomoć u protokolima kvaliteta i bezbednosti, obuci i odborima
  • Analiza dizajna proizvoda za utvrđivanje rizika proizvoda
  • Kontrola proizvodnje da bi se osigurala bezbednost i kvalitet ostaju ujednačeni tokom cele proizvodnje

Procene rizika proizvoda koja vrši SGS vam omogućavaju da izvršite promene u dizajnu proizvoda pre nego što uložite vreme i novac u proizvodnju robe. S obzirom da ih pružaju konsultantni svetske klase koji imaju iskustvo u poslovanju sa firmama svih veličina, oni vam omogućavaju da povećate šanse vašeg proizvoda u postizanju komercijalnog uspeha od samog početka.

Okvir naših procena rizika uzima u obzir ljudsko zdravlje, izvore podzemne i površinske vode i lokalne ekosisteme. Proizvodnja biotopa pruža mnogo ekoloških pogodnosti ali takođe i promene održivosti, pošto predstavljanje novih biogasnih postrojenja može da utiče na slabe ekosisteme. Mi možemo da procenimo mogući uticaj studirajući oblasti koje bi mogle da budu izložene promeni i koristeći računarsko mapiranje.

Procena rizika će omogućiti našim iskusnim timovima da razmotre sve popravne akcije koje treba da preduzmete za uspeh svog projekta kao i da biste stekli usaglašenost sa primenljivim odredbama.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija