Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

NVO i nadgledanje podrške

NVO i nadgledanje podrške – osigurajte efikasnost, transparentnost i odgovornost pri pomoći i razvoju kroz standardizovane najbolje prakse.

Naše usluge nadzora NVO koriste standardizovanu najbolju praksu kako bismo vam omogućili da poboljšate efikasnost i delotvornost, steknete podršku zainteresovanih strana i zajednice, kao i da ojačate organizaciju. One su neophodne da biste osigurali efikasnost, transparentnost i odgovornost.

Tražite nešto konkretno

Benčmarking nevladinih organizacija

Odgovornost i integritet neprofitne organizacije je od presudne važnosti za zainteresovane strane, uključujući donatore, korisnike, kolege i lokalne vlasti. Naša najbolja praksa usluge bemčmarkinga NVO, pruža nevladinim organizacijama nepristrasne procene odgovornosti za globalno poređenje i obuku za kontinuirani napredak. 

SGS-ov standard benčmarkinga nevladinih organizacija konsoliduje spektar kodeksa i standarda. On pruža nevladinim organizacijama, bile one male ili velike, gde god da se nalaze u svetu, sveobuhvatan prikaz njihove odgovornosti i zahteva za njihovo poboljšanje. Do danas smo obezbedili na stotine benčmarking procena, osnažujući organizacije da identifikuju svoje slabosti i naprave korake za poboljšanje – postajući otporniji i održiviji na duži rok, dok efikasno pokazuju svoj napredak donatorima.

Nadgledanje podrške

Efikasno lokalno nadgledanje aktivnosti u zemljama daleko od sedišta je od vitalnog značaja za donatore koji ulažu u projekte i organizacije. Ono povećava sigurnost da se aktivnosti izvršavaju prema planovima, smanjuje rizik pogrešnog upravljanja i poboljšava efikasnost. Nadzor omogućava donatorima da donose brze odluke kako bi prilagodili intervencije i optimizovali svoju efikasnost. 

Naša potpuna i nezavisna usluga nadgledanja podrške obezbeđuje zainteresovanim stranama potpunu odgovornost i vidljivost. Kroz našu mrežu lokalnih stručnjaka, omogućava zainteresovanim stranama da identifikuju pouzdane neprofitne partnere – nudeći garancije donatorima i izgradnju kapaciteta nevladine organizacije.  

Portal zajednice NVO

Sve veći pristup društvenim platformama na mreži i talas platformi za donacije na mreži nude ogromne prilike neprofitnoj zajednici – donatorima, korisnima i nevladinim organizacijama – da se povežu i podrže jedni druge. Našu globalnu mrežu i iskustvo u benčmarkingu nevladinih organizacija koristimo kako bismo obezbedili nezavisno obezbeđivanje kvaliteta tim različitim, naprednim platformama i zajednicama.

Naše usluge zajednicama nevladinih organizacija na mreži obuhvataju prilagođene standarde verifikacije, obavljanje aktivnosti verifikacije, konsolidovanje različitih standarda i proveru organizacija pre registracije. Promovisanjem odgovornosti, kredibiliteta i transparentnosti, ohrabrujemo angažovanje zajednice i podržavamo napredak civilnog društva.

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o uslugama za nevladine organizacije i službi za nadgledanje podrške.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija