Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Kozmetika i lična nega

Uslugama ispitivanja kozmetičkih i proizvoda za ličnu negu koje pruža kompanija SGS zadovoljavaju se regulatorni zahtevi i osigurava sigurnost proizvoda.

Tokom proteklih deset godina industrija kozmetičkih i proizvoda za ličnu negu prevazišla je granice tržišta proizvoda namenjenih ženama kako bi obuhvatila proizvode namenjene muškarcima i deci. Mnogi proizvodi su regulisani zbog brige o zdravlju i učinku.

Šta Radimo

Alatka za upravljanje podacima

Alžir - Sertifikat o usaglašenosti za izvoz

Analiza kontroverznih materija

Analiza sastava proizvoda

Analiza ulja i masti

Analiza uticaja

Bezbednosne provere

BRC globalni standard za pakovanje i ambalažne materijale

cGMP analitička hemija - izveštaj kontrole kvaliteta

Egipat - Usluge procene usaglašenosti

Ekotoksikološke studije

Etiopija - Sertifikat o usaglašenosti proizvoda (ECAE)

Finalna nasumična kontrola - FRI

Gabon – SGS mandat

Hemijsko ispitivanje

Identifikacija materije

ISO 22716 - obuka za tumačenje i proveru dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji

ISO 22716 – Obuka o dobroj proizvođačkoj praksi (GMP) u kozmetičkoj industriji

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – sertifikacija – sistemi menadžmenta kvalitetom

Istraga sirovih materijala

Katar - PVoC program

Kenija - PVoC program

Klasifikacija i označavanje bezbednosnog lista

Kontrola tokom proizvodnje DUPRO

Kuvajt - KUCAS sertifikacija

Kvalitet studija o živim sistemima lokalnih i međunarodnih multicentara

mikrobiološka zaraza, testovi provere kozmetičkih proizvoda, kozmetička direktiva 76/768

Mikrobiološko testiranje za Odeljenje za usluge u oblasti prirodnih nauka

Mikrobiološko testiranje: Kozmetički proizvodi

Mongolija - Program za procenu usaglašenosti

Nadzor utovara i istovara (LSUS)

Nigerija - Procena usaglašenosti proizvoda (SONCAP)

Obala Slonovače – Verifikacija usaglašenosti (VOC)

Obuka u vezi ažuriranja propisa

Obuka za REACH

Optimizacija i validacija razvoja metode

Predregistracija

Procena toksikološkog rizika (TRA)

Provera inicijalne proizvodnje - IPC

Provera kriterijuma prilagođenih korisnicima

Provera maloprodajnih objekata

Provera prema zahtevima za bezbednost udruženja COLIPA (1995)

Proveravanje dobre proizvođačke prakse (GMP) u kozmetičkoj industriji

Provere društvene odgovornosti

Provere prema zahtevima za bezbednost udruženja ASEAN (2003)

Registraciona dokumentacija

Saudijska Arabija - SASO sertifikat o usaglašenosti

Sertifikacija dobre distributivne prakse (GDP) za farmaceutsku industriju

SIEF i nezavisni zastupnik

Služba za testiranje ambalaže

Studije stabilnosti

SVHC ispitivanje

Tajna kupovina

TAPA FSR – Zahtevi za bezbednost tereta

Testiranje supstanci koje se mogu ekstrahovati ili ispirati

Uganda - Verifikacija usaglašenosti pre izvoza

Ugljenični otisak

Upravljanje sa SVHC

Validacija sistema za vodu

Verifikacija oznaka

Tražite nešto konkretno

Sa dokazanom stručnošću u ispitivanju, proveri i sertifikaciji kozmetičkih proizvoda širom sveta, kompanija SGS vam pruža široki spektar usluga koje će vam pomoći da proverite bezbednost, kvalitet i performanse vaših proizvoda i sistema i da zaštitite vaš brend. Pomažemo vam da potvrdite usaglašenost vaših kozmetičkih i proizvoda za ličnu negu sa zahtevima primenljivih propisa za kozmetičke proizvode i drugih relevantnih zakona, uključujući one koji se odnose na REACH, GMP, CMR-e, aerosole, opasne supstance itd. Možemo da proverimo usaglašenost vaših proizvoda i postupaka proizvodnje sa različitim društvenim i ekološkim standardima.

Bez obzira na vašu lokaciju, imamo namenski određenog predstavnika koji može da podrži sertifikaciju vaših kozmetičkih i proizvoda za ličnu negu. Naše specijalizovane laboratorije mogu da odgovore na specifične potrebe i ograničenja kozmetičke industrije, pomažući vam u postupku proizvodnje, od sirovina do gotovog proizvoda i njegovog pakovanja.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija