Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Hrana i bezbednost hrane

SGS-ova obuka o hrani i bezbednosti hrane – razvijte veštine, znanje i obezbedite sertifikacije koje su vam potrebne kako biste ispunili visoke strandarde u industriji hrane.

U industriji hrane i pića važi veliki broj strogih standarda i propisa kako bi se osigurali kvalitet i bezbednost, umanjili rizici po potrošače i poboljšala efikasnost procesa. Kako bismo vam pomogli da uspešno poslujete u industriji hrane i pića, nudimo vam sveobuhvatan spektar rešenja za učenje i razvoj.

Our Services

CPSIA obuka

FSC sertifikacija sistema upravljanja šumama „Šumarski proizvodi“

FSMA kvalifikovani pojedinac za preventivne kontrole (PCQI)

FSPCA kvalifikovani pojedinac za preventivne kontrole (PCQI) za hranu za životinje

FSPCA program verifikacije inostranog dobavljača (FSVP)

FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hranom (FSMS) – Kurs za vodećeg proveravača

Globalni BRC standardi – obuka za internog proveravača

ISO 13485 – Obuka za glavnog proveravača – Sistemi menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje

ISO 13485 – Obuka za internog proveravača – Sistemi menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje

ISO 13485:2016 - sistemi menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje

ISO 22000:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Kurs obuke o primeni

ISO 22000:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – kurs za prelazak proveravača

ISO 22000:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – obuka za internog proveravača

ISO 22000:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – uvodni kurs

ISO 22716 – Obuka o dobroj proizvođačkoj praksi (GMP) u kozmetičkoj industriji

ISO 45001:2018 – sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – obuka o primeni

ISO 45001:2018 – sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – obuka za internog proveravača

ISO 45001:2018 – sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – obuka o prelasku za revizore

ISO 45001:2018 – sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – obuka za vodećeg proveravača

ISO 45001:2018 – sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – uvodni kurs

ISO 9001 - obuka za prelaz proveravača na medicinske uređaje

Kontrola isporučilaca i obuka u označavanju sopstvenog brenda

Modul H1 - električni uređaji

Modul L0 - Mašine za poljoprivredu i šumarstvo

Modul L1 - Mašine za poljoprivredu i šumarstvo

Modul L2 - Mašine za poljoprivredu i šumarstvo

Napredni kurs obuke o bezbednosti i higijeni hrane za ketering

Napredni sistemi FSC „lanca nadzora“

Obuka iz oblasti higijene hrane

Obuka iz programa za nadzor životne sredine (EMP) za postrojenja za hranu

Obuka o primeni SQF koda

Obuka o primeni standarda HACCP i proveri u skladu sa njim

Obuka o propisima EU o drvnoj građi

Obuka o semenima i usevima

Obuka o standardu FSSC 22000 - sertifikacija sistema bezbednosti hrane

Obuka o standardu HACCP

Obuka o standardu ISO 13485 – Sistemi menadžmenta kvalitetom za medicinske uređaje

Obuka o standardu OHSAS 18001 - sistemi upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu

Obuka u vezi ažuriranja propisa

Obuka u vezi sa proizvodima

Obuka u vezi ugljeničnog otiska proizvoda (PCF)

Obuka za REACH

OHSAS 18001 - obuka za vodećeg proveravača - sistemi upravljanja zdravstvenom zaštitom i bezbednošću na radu

Osnovni kurs obuke iz bezbednosti i higijene hrane za ketering

Osnovni sistemi FSC „lanca nadzora“

PEFC „lanac nadzora“

Prakse FSMA higijene hrane

Primena GMP, HACCP i FSMA preventivnih kontrola za hranu za ishranu ljudi

Razumevanje SAD FDA zahteva za označavanje hrane i alergena

Razvoj i primena FSMA preventivnih kontrola za hranu za ishranu ljudi

Sertifikacija za sistem bezbednosti hrane (FSSC) 22000 v5 – kurs obuke za internog proveravača

Sertifikacija za sistem bezbednosti hrane (FSSC) 22000 v5 – uvodna obuka

Srednji kurs obuke o bezbednosti i higijeni hrane za ketering

Uvodna obuka o odbrani u oblasti hrane

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija