Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

FSC™ Sertifikacije sistema upravljanja šumama

Steknite prednost u odnosu na konkurenciju na globalnim tržištima proizvoda od drveta uz pomoć SGS-ovih usluga sertifikacije upravljanja šumama prema standardu FSC.

Savet za upravljanje šumama (FSC™) je SGS-ova akreditovana sertifikacija upravljanja šumama koja garantuje kupcima da drvo potiče iz šuma koje su ocenjene i akreditovane kao šume kojima se upravlja u skladu sa društvenim, ekonomskim i ekološkim standardima. Sertifikacija upravljanja šumama je nezavisna ocena koja garantuje da je način na koji upravljate šumama usaglašen sa međunarodno priznatim standardima FSC.

Šta Radimo

Tražite nešto konkretno

Naše usluge sertifikacije upravljanja šumama obavlja SGS, sertifikaciono telo akreditovano prema standardu FSC, koje kontroliše, proverava i sertifikuje organizacije prema principima i kriterijumima FSC standarda za upravljanje šumama. Vaše upravljanje šumom će biti ocenjeno prema zahtevima standarda FSC za upravljanje šumama.

FSC takođe procenjuje, akredituje i prati sertifikacione organizacije za upravljanje šumama koje su ovlašćene za sertifikaciju prema odgovarajućim principima i kriterijumima. SGS-ov program obuhvata akreditaciju prema standardu FSC.

Od posečenog drveta do drvne građe i nameštaja ili od celuloze iz drveta do papira i štampanih proizvoda – sve je važnije tačno znati poreklo materijala. SGS-ova sertifikacija „lanca nadzora” proizvoda od drveta znači da bilo ko bilo gde u svetu može brzo da odredi poreklo vaših proizvoda od drveta, kao i procese kroz koje su oni prošli. To je garancija koju sve više traže kako krajnji potrošači, tako i vaši korisnici.

Partnerstvo sa SGS-om u sertifikaciji upravljanja šumama i upravljanja proizvodima od drveta dovodi do efikasnijih procesa, stručnijeg kadra, konzistentnih i usaglašenih lanaca snabdevanja, kao i održivijih odnosa sa korisnicima, što vam omogućava veću zaradu od konkurencije.
Kada je reč o većim posedima, imamo iskustvo u preduzimanju i uspešnom sprovođenju obimnih i složenih međunarodnih projekata. Pošto smo prisutni u svim regionima sveta, naše osoblje govori lokalne jezike i razume kulturu lokalnih tržišta.

Povećajte vrednost vaših proizvoda od drveta i drvne građe uz pomoć sertifikacije prema standardu FSC za upravljanje šumama, nezavisnom SGS-ovom ocenom upravljanja šumama.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija