Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Ekološki savesne revizije

SGS-ove sveobuhvatne procene životne sredine vam pomažu u otkrivanju potencijalnih prepreka za životnu sredinu pre kupovine nove imovine. Naši revizorski izveštaji vam obezbeđuju nezavisnu procenu i savete koji su vam potrebni.

Pre preuzimanja kontaminirane lokacije ili imovine sa industrijskom prošlošću koja bi mogla da uključuje zagađenje, biće vam od koristi sveobuhvatna procena stanja životne sredine. Naše procene životne sredine će vam obezbediti razumevanje problema sa kontaminacijom na lokaciji i pomoći će vam da uračunate prepreke na lokaciji prilikom određivanja njene stvarne vrednosti. Mi takođe ispitujemo potencijal pravnih građanskih šteta koje se mogu desiti, računajući i one koji uzimaju u obzir komercijalne transakcije nekretnina i pratimo opcije za plan čišćenja ukoliko je to potrebno.

Šta Radimo

Analiza otpada

Azbest i druga prirodna mineralna vlakna

Bunari podzemnih voda

Bušenje u cilju zaštite životne sredine

Ekološki savesne revizije

Ekotoksikološke studije

ETI pregled

Fugitivna emitovanja

Geotehničke studije

Identifikovanje azbesta

Inženjering popločavanja

ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 14064 - predračun i verifikacija gasa staklene bašte

Ispitivanje kontaminiranog zemljišta

Kontrolisanje rezervoara

Laboratorijske analize

Laboratorijske usluge spoljnih saradnika

Merenje i praćenje neprijatnog mirisa

mikrobiološka, bakteriološka i eko-toksikološka ispitivanja

Nadgledanje sleganja deponije

Obrada uzoraka balasne vode

Obrada uzoraka zemljišta i sedimenta

Praćenje buke

Praćenje elektromagnetnog polja

Prepakovanje opasnih otpadnih proizvoda

procena ekološkog i društvenog uticaja

Procena rizika po ljudsko zdravlje

Procena rizika po resurse podzemne vode

Procena rizika za ekosisteme i biotope

Revizije vode

Sertifikacija za BS 8555 – Primena sistema upravljanja zaštitom životne sredine

SMETA provere

Studija predizvodljivosti

Studije bezbednosti

Studije i modeli o disperziji vazduha i neprijatnih mirisa

Studije i modelovanje buke i vibracija

Studije industrijskih i otpadnih voda

Studije o fugitivnim emisijama

Studije o upravljanju deponijama

Studije pijaće i tehničke vode

Studije površinskih voda

Studije prečišćavanja otpadnih voda

Testiranja dinamičke penetracije

Testiranja opterećenjem ploče

Testiranja statičke penetracije (CPT)

Testiranja vrste PANDA

Testovi permeabilnosti

Testovi pumpanja i praćenja

Unutrašnji kvalitet životne sredine

Upravljanje azbestom

Upravljanje ekološkim podacima

Upravljanje iskopanom zemljom

Usluge izdavanja ekoloških dozvola i saglasnosti

Zbrinjavanje otpada

Tražite nešto konkretno

Uz našu globalnu mrežu stručnjaka za procenu životne sredine, možete se osloniti na naše profesionalne usluge za podršku vama i vašem poslovanju. Zbog naše finansijske nezavisnosti od proizvodnje ili trgovačkih strana, mi možemo da vam obezbedimo nezavisne i napristrasne stručnjake.

Iskoristite naše znanje bez premca o pravnim propisima životne sredine i iskustvo u poljima provere životne sredine, sertifikacije, uzimanja uzoraka i analize. Mi vam nudimo inovativna rešenja za izazove u vidu dekontaminacije lokacije i mi osiguravamo da su vaši poslovni planovi tretirani sa najvećim integritetom i poverljivošću.

Kontaktirajte naše stručnjake za procenu životne sredine još danas za više informacija.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija