Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Distribucija i maloprodaja

Ako se bavite distribucijom i maloprodajom hemijskih proizvoda ili proizvoda gasa i nafte, od suštinske važnosti je da osigurate besprekorno i bezbedno funkcionisanje vaše mreže i objekata.

SGS obezbeđuje niz usluga za podršku transportu, skladištenju i prodaji ovih proizvoda.

Tražite nešto konkretno

Naše usluge sektoru distribucije i maloprodaje uključuju:

  • preventivno i korektivno održavanje opreme i objekata; 
  • testiranje kako bi se utvrdio kvalitet goriva i usaglašenost sa propisima;
  • kontrole terminala i objekata radi utvdrdjivanja kvaliteta i pogodnosti objekata za skladištenje;
  • Etaloniranje opreme

Saznajte više o načinu na koji SGS-ove usluge koje se odnose na distribuciju i maloprodaju podržavaju industriju nafte, gasa i hemikalija.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija