Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Analiza hranljivosti i sastava

SGS-ove usluge analize hranljivosti i sastava nude proizvođačima, prodavcima na malo, uvoznicima i izvoznicima ispitivanje koje može pomoći usklađivanju i odgovara na zabrinutosti potrošača.

Naše usluge ispitivanja hranljivosti i sastava analizira hranljive materije, vitamine i aditive i pokrivaju hranu za životinje i kućne ljubimce, kao i proizvode namenjene ljudskoj potrošnji. Ako imate raznovrstan spektar proizvoda i/ili tržišta, SGS vam može pomoći.

Tražite nešto konkretno

Naša globalna/lokalna mreža stručnjaka i laboratorija su uvek u toku sa nacionalnim i međunarodnim propisima koji utiču na vaše poslovanje. Na primer, da li ste znali da oko 70 zemalja trenutno imaju zahteve za nutritivnim informacijama? Oni su obavezni ili se primenjuju samo u slučajevima reklamacija – u svakom slučaju, važno je znati šta je aktuelno i šta će se promeniti.

Sa pouzdanim i nezavisnim partnerom kao što je SGS, sigurni ste u to znanje i smanjujete rizik neusklađenosti, strahova u vezi sa zdravljem, lošeg publiciteta i mogućih tužbi.

Korišćenjem vrhunske tehnologije, mi obavljamo precizna, ali blagovremena ispitivanja. Na primer, naša ispitivanja označavanja hranljivosti obavljaju laboratorije akreditovane prema standardu ISO 17025 koje podržava rigorozan sistem menadžmenta kvalitetom.

Saznajte više o pojedinačnim uslugama ispitivanja koje SGS može da koristi kako bi vam pomogao da ostanete usklađeni i da vam mušterije – i potrošači – ostanu zadovoljni.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija