Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Održivost

Obuka o održivosti od strane SGS-a - sveobuhvatna obuka koja pokriva širok spektar tema održivosti.

Fokusiranje na održivosti vam omogućava da poboljšate efikasnost, smanjite rizik i povećate konkurentnu prednost. Naš sveobuhvatni spektar kurseva obuke o održivosti i korporativnoj društvenoj odgovornosti pokriva široku paletu tema. Tu spada obuka o društvenoj usaglašenosti i sistemima, održivom upravljanju, ekološkom dizajnu, NTC 5801 sistemu upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijom kao i o RSPO lancu snabdevanja.

Kontaktirajte nas sad ada biste saznali nešto više o kursevima obuke o održivosti.

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas