Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Dizajn metalurgije i procesa

SGS nudi veoma širok opseg opcija dizajna za metalurške postupke koji će smanjiti rizik, povećati vrednost i povećati obrt.

Sa više od 70 godina iskustva i stvarnog globalnog prisustva, SGS je zaslužio reputaciju vodećeg snabdevača dokazanih, tehnološki naprednih metalurških usluga. Pružićemo optimalne dijagrame toka vaših radova koji su održivi za životnu sredinu.

Glavne aktivnosti SGS-ovih stručnjaka za obradu minerala, metalurgiju i dizajn obrade su:

 • razvoj postupka i dijagrama toka za povraćaj i pročišćavanje isplativih minerala;
 • potvrda o odabranom dijagramu toka putem programa ispitivanja hidrometalurškog pilot postrojenja;
 • geometalurški programi sa karakteristikama naprednih geostatističkih komponenata;
 • tehničke procene i provere na lokaciji;
 • procena i instalacija napredne kontrole postupka pomoću stručnih sistema;
 • razvoj novih inovativnih tehnologija za složenu obradu rude;
 • integrisana analitička i mineraloška podrška;  
 • stvaranje inženjerskih podataka za svrhe dizajniranja postrojenja;
 • dizajn procesa/hemijski inženjering za proizvodna postrojenja;
 • procena i stabilizacija tokova izbacivanja otpada i otpadnih proizvoda;
 • održivi dijagrami toka za životnu sredinu.

SGS vam pruža trajna, pouzdana, renomirana i nezavisna rešenja za:

 • studije opsega; 
 • razvoj dijagrama toka;
 • mineralogiju visoke definicije;
 • geometalurgiju;
 • pilot postrojenja;
 • obradu velikih uzoraka i stvaranje uzoraka za tržište;
 • razvoj održivog procesa;
 • generisanje i modelovanje inženjerskih podataka;
 • tehnologije cijanidacije;
 • testiranje čestica.

Pokazani uspeh SGS-a u metalurškom i postupku obrade je pružio hiljadama kompanija delotvorne dijagrame toka i praktičnih tehničkih rešenja za probleme obrade. Iz tog jezgra mogućnosti, nastavljamo da pružamo industriji obrade inovativne pristupe za geometalurgiju, modelovanje procesa, predviđanje proizvodnje i sisteme napredne kontrole. Pozovite nas danas da saznate više.

Šta Radimo

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

 • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija