Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Služba za nadgledanje

SGS-ova služba za nadgledanje - podržava vaše temeljno pregledanje, kontrolu carine i najbolje prakse.

Mi u SGS-u vam nudimo širok spektar usluga nezavisnog nadgledanja kako bi poboljšali rad bilo nadgledajući pošiljke pod kontrolom carine, verifikujući temeljne preglede, ubrzavajući transakcije ili poboljšavajući najbolje prakse. Vlade širom sveta se koncentrišu na pružanje dobre uprave razvojem politike, planiranjem i sprovođenjem zakona, a naša služba za nadgledanje dopunjuje upravne aktivnosti pomoću kontrole, verifikacije, ispitivanja i sertifikacije. Naša služba za nadgledanje uključuje:

  • unapred poslate informacije o tovaru (ACI);
  • praćenje tovara;
  • nadgledanje tranzita;
  • mogućnost praćenja;
  • unapred poslate informacije o trgovini;
  • provere legalnosti;
  • diskretnu inspekciju.

Možemo da primenimo tehničku podršku i finansijske resurse, podelimo našu stručnost i informacije o trgovini da bi povećali konkurentnost lokalnih tržišta i koristimo našu službu za nadgledanje da bismo doprineli razvoju održivosti širom sveta.   

SGS-ovo nezavisno nadgledanje pruža sigurnost i integritet celom vašem poslovnom poduhvatu, poboljšavajući odgovornost, politike protiv korupcije i usaglašenost sa efikasnim legalnim okvirima. Naša svetska reputacija nezavisnog lidera u kontrolisanju, verifikaciji, ispitivanju i sertifikaciji će vam pružiti pouzdanje koje vam je potrebno da prenesete svoj posao na nova tržišta i uspešno povećate trgovinske olakšice. Kontaktirajte nas da saznate više.

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas