Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

SGS Renovo – upravljanje e-otpadom

Usluge upravljanja e-otpadom koje pruža kompanija SGS – smanjite rizike po životnu sredinu i zdravlje samofinansirajućim sistemom za upravljanje otpadom punog obima.

Brzi porast korišćenja električnih i elektronskih uređaja širom sveta uzrokuje veliki porast količine e-otpada koji se stvara na globalnom nivou. E-otpad se izvozi u zemlje bez resursa za upravljanje otpadom ili njegovim uticajima na zdravlje i životnu sredinu. Spaljivanje, razlaganje ili ustupanje e-otpada deponijama ne rešava ovaj problem. Tokom vremena, više od 1.000 supstanci koje se nalaze u e-otpadu, uključujući olovo, kadmijum i živu, može da iscuri iz skladišta i da pronađe svoj put u ekosistem.

Da bi pomogla državama da upravljaju svojim e-otpadom, kompanija SGS je stvorila RenovoTM, samofinansirajući sistem za upravljanje otpadom punog obima. On pokriva kompletan lanac rešenja od proizvodnje preko obnavljanja i reciklaže do održivog odlaganja.

Zašto bi trebalo da koristite Renovo usluge upravljanja e-otpadom kompanije SGS?

Renovo je jedinstveno, kompletno rešenje za problem e-otpada. Sastoji se iz tri modula kako bi se osiguralo postojanje koristi za svaki aspekt upravljanja otpadom. To su

  1. Fizička kontrola u zemlji porekla, da bi se osiguralo da vaša zemlja ne postane deponija za opasne otpadne proizvode. Proveravamo da izvoznici ne šalju otpadne proizvode u vašu zemlju tvrdeći da se radi o drugim artiklima, kao i da li su svi otpadni artikli usaglašeni sa pravilima i propisima Bazelske konvencije.

  2. Kreiramo tok prihoda od unapređenog poreza na reciklažu (eng. Advanced Recycling Tax, ART), koji se zasniva na principima "produžene odgovornosti proizvođača" i "kazne za zagađivače" i koji prati opremu do kraja njenog upotrebnog veka. Ako vaša zemlja nema zvanični program upravljanja otpadom, možemo da vam pružimo podršku u procesu primene zakona u cilju olakšanog prikupljanja ART-a.
     
  3. Gradimo i vodimo moderan, delotvoran objekat za obradu otpada u vašoj zemlji, koristeći prihode dobijene od ART-a. Stavljamo naglasak na obnavljanje korisnih artikala i smanjenje količine opasnih materijala koji se šalju na deponiju.

Krajnje koristi od Renovo upravljanja e-otpadom obuhvataju:

  • drastično smanjenje količine otrovnih materijala koji utiču na zemljište, podzemne vode i lanac ishrane;
  • smanjenje širenja zaraznih bolesti, bilo zbog odbačenog bolničkog otpada, bilo zbog malaričnih komaraca koji se razmnožavaju na otpadnim gumama;
  • stimulacija ekonomskog rasta stvaranjem novih radnih mesta zapošljavanjem lokalnog stanovništva, kao i nove mogućnosti u drugim sektorima, kao što su preprodaja obnovljenih materijala u lokalnim i međunarodnim proizvodnim sektorima; 
  • povećanje svesti o problemima zaštite životne sredine i reciklaže, stimulisanje daljeg rasta.

U jedinstvenoj smo prilici da pomognemo u rešenju problema e-otpada u vašoj zemlji

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, SGS raspolaže resursima, iskustvom i infrastrukturom za obavljanje dva zadatka koja su od ključne važnosti za delotvorno upravljanje otpadom. Oni osiguravaju da je roba koja se izvozi usaglašena sa Bazelskom konvencijom o e-otpadu, kao i da se ART efikasno prikuplja. Uključivanjem ovih zadataka u naše rešenje za e-otpad osiguravamo efektivnost, samofinansiranje i održivost sistema za upravljanje e-otpadom.

Kontaktirajte nas da saznate više.

Šta Radimo

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija