Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Rešenja za elektronsku vladu

Vlade širom sveta počinju da koriste ambiciozne programe elektronskog vladanja, a prednosti toga su dobro poznate, omogućavanje zainteresovanim stranama da razmenjuju informacije i javnosti da elektronskim putem pristupa uslugama kao što su porez, upravljanje zemljom, registracija poslovanja, elektronsko zdravstvo, elektronska nabavka i elektronsko plaćanje. Spajanje ovih programa sa zainteresovanim stranama je kompleksan izazov koji zahteva iskustvo, lokalno znanje i tehnološku stručnost. 

Mi u SGS-u radimo zajedno sa tehnološkim kompanijama koje su specijalizovane za oblasti uprave i koje razumeju kompleksnost udruživanja ministarstava elektronskim putem. Mi ćemo finansirati, isporučiti i upravljati rešenjem za elektronsku vladu koje je posebno podešeno prema vašoj sredini, zadovoljava vaše B2B, C2B i C2C potrebe kao i vaše zahteve iz javnog sektora. Saznajte više.

Šta Radimo

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas