Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Javni Sektor

Naš portfolio inovativnih usluga za vlade, međunarodne institucije i partnerske organizacije širom javnog i privatnog sektora pokrivaju mnoštvo rešenja na tehnološkoj osnovi i u oblasti verifikacije.

Javni sektor: SGS-ove usluge za kvalitetna rešenja.

Tražite nešto konkretno

Neke teme koje bi vas mogle zanimati

Kod god da ste, koja god da je vaša delatnost, vi koristite i imate koristi od usluga javnog sektora, infrastrukture i zakonodavstva, pored mnogih drugih svakodnevnih kontakata sa činovništvom. Bez obzira da li poslujete na državnom, regionalnom ili lokalnom nivou, rad sa SGS-om otvara vrata boljem učinku i poboljšanim uslugama za krajnje potrošače i korisnike javnog sektora.

Na globalnom nivou pružamo sveobuhvatan spektar usluga kako bismo pomogli vladama, institucijama i upravama da održe svoja obećanja data javnosti. Sarađujte sa nama da biste poboljšali svoje usluge i iskustvo korisnika, ali i smanjili troškove, vreme neophodno za obavljane poslova i nagomilane neobavljene poslove.

Naše inovativne i sveobuhvatne usluge su prilagođene kako bi ispunile vaše zahteve. Mi ne možemo da zamenimo javnu infrastrukturu, ali ćemo se integrisati sa postojećim politikama i postupcima, poboljšati ih i pomoći njihovoj primeni, samostalno ili kao deo šireg paketa. Ovde smo da bismo pomogli, a primeri naše stručnosti u oblasti javnog sektora uključuju sledeće:

Kontrolisanje na granici: Naša stručnost u zaštiti javnosti kroz kontrolisanje na granici je bez premca. Instalirali smo skenere širom sveta i posedujemo obučeno osoblje za efikasno i efektivno rukovanje njima. Pored fizičkih mera bezbednosti, možemo vam pomoći u profilisanju i upravljanju rizicima u lukama, na aerodromima i državnim granicama. Da bi obavili usluge prilagođene vama, naši lokalni stručnjaci mogu da vode i vaše ocene kvaliteta i da sprovode provere i sertifikaciju prema zahtevima širokog spektra međunarodno priznatih sistema.

E-vlada: Sistemi zasnovani na papirnim dokumentima se sve više zamenjuju elektronskim i internet rešenjima. Naša rešenja e-vlade bave se skoro svakim aspektom svakodnevnog života. Finansijske usluge se kreću od sistema Poreske uprave i sistema poreza na promet do kontrole devizne razmene (CEPECS). Takođe primenjujemo i sisteme upravljanja carinom da bismo olakšali međunarodnu trgovinu, ali i usluge procenjivanja kao što su ValiTrade i ValuNet, alatke za nadzor kao što su TransiNet i benčmarking nevladinih organizacija. Pomažemo vam da olakšate trgovinu milionima ljudi širom sveta.

Kvalitet, zdravlje, bezbednost i životna sredina (QHSE): Krajnji korisnici, opšta javnost i zainteresovane strane moraju da vide kako se QHSE primenjuje i prati u svakodnevnom radu vaše organizacije i njenim aktivnostima. Mi imamo širok spektar sistema menadžmenta kvalitetom, rešenja za zdravlje, bezbednost i životnu sredinu koja odgovaraju vašim potrebama – široko sertifikovani prema međunarodno priznatim standardima (ISO itd.). Ne samo da vam možemo pomoći da poboljšate živote ljudi i ekonomski razvoj, već vam možemo obezbediti i dokaze za to.

Upravljanje bezbednošću saobraćaja i vozilima: Poboljšanje bezbednosti u saobraćaju štiti korisnike transporta pružajući im sve, od baždarenja uređaja za kontrolisanje primene propisa (kao što su kamere za merenje brzine) do kontrolisanja vozila, upravljanja podacima i izveštavanja, testiranja vozača i registracije vozila. Naša rešenja za bezbednosti u saobraćaju se odnose i na primenu i upravljanje sistemom saobraćaja i homologaciju semafora (testiranje tipa).

Sa međunarodnom mrežom stručnjaka, kancelarija i laboratorija, mi posedujemo veštine i dubinu znanja za rešavanje složenih izazova i da našim klijentima ponudimo spektar kvalitetnih rešenja. Saznajte kako možete da imate koristi od našeg sveobuhvatnog paketa rešenja.

Kontaktirajte nas

  • SGS Beograd

Jurija Gagarina 7b,

, 11070,

Beograd, Srbija