Kontaktirajte nas

Šta tražiš ?

Usluge u vezi dobavljača

Usluge od strane SGS-a u vezi dobavljača - obezbedite da vaši prodavci i dobavljači mogu da zadovolje tražene kvalitativne i zakonske zahteve, bilo gde u svetu.

Na kraju krajeva, prodavci i dobavljači koje koristite uticaće na kvalitet vaših proizvoda. Rezultat toga je vaša odgovornost da obezbedite da vaši procesi zadovolje odgovarajuće standarde i propise. Međutim, može biti teško da se verifikuje da vaši prodavci mogu da zadovolje traženi kvalitet, naročito kada se oni nalaze u drugoj zemlji.

Kao nezavisno i visokokvalifikovano nepristrasno telo sa globalnim prisustvom možemo proceniti i oceniti prodavce gde god se oni nalazili u svetu. Naše usluge u vezi dobavljača kreću se od pojedinačnih provera i kontrola do kompletnih ocena prodavca i kontrolnih sistema radi utvrđivanja da proizvodi ili usluge zadovoljavaju potrebne kvalitativne standarde i zahteve.

Kao svetski vodeći dobavljač usluga u vezi snabdevača naši stručnjaci nude vam znanje u okviru posebnih delatnosti i poslovanja značajnog za vašu organizaciju. Gde god da se nalazite vi ili vaši prodavci, naši proveravači će isporučiti dodatnu vrednost koja nas je učinila svetskim prioritetnim sertifikacionim telom i nezavisnim proceniteljem.

Kontaktirajte nas danas da biste saznali kako naše usluge povezane sa dobavljačima mogu da utvrde da vaši prodavci pružaju traženi kvalitet.

Šta Radimo

Tražite nešto konkretno

Kontaktirajte nas