Contactaţi-ne

Ce căutați?

Codul de etică

Codul de etică al companiei SGS a fost aprobat de Consiliul de administraţie şi de Consiliul operativ. Acesta se aplică tuturor angajaţilor, membrilor conducerii, directorilor noştri şi societăţilor noastre afiliate.

Toate aspectele Codului, care nu se referă în mod specific la angajaţii noştri, trebuie să fie respectate şi de contractanţi, consultanţi, liber-profesionişti, parteneri dintr-o asociere în participaţie, reprezentanţi, subcontractanţi sau de oricine acţionează în numele sau reprezintă compania SGS.

Codul defineşte principiile esenţiale ale eticii profesionale şi exprimă valorile împărtăşite în cadrul companiei SGS, al activităţilor noastre diverse şi al societăţilor noastre afiliate. Consultarea lui ar trebui să ajute pe oricine reprezintă SGS să ia decizii corecte atunci când îşi îndeplineşte atribuţiile.

Businesswoman Wearing Protective Mask in the Office

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România