Contactaţi-ne

Ce căutați?

Integritatea la SGS

Integritatea reprezintă o valoare esențială a companiei SGS. Încrederea pe care o inspirăm clienților noștri și părților interesate reprezintă secretul succesului nostru atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

În calitate de lideri în domeniul nostru, ne menținem la cel mai înalt standard de conduită profesională. Codul de integritate SGS definește principiile esențiale ale integrității profesionale pentru Grupul SGS și reflectă valorile comune ale companiei, activităților și afiliaților noștri.

Suntem loiali unei culturi în care problemele referitoare la integritate și la etica profesională pot fi semnalate și discutate în mod deschis. Oferim recomandări și sprijin angajaților și altor părți interesate care acționează în numele companiei noastre sau care reprezintă compania pentru a înțelege Codul și a lua decizia corectă atunci când se confruntă cu o dilemă etică.

Păstrarea integrității în relațiile cu clienții, colegii și furnizorii și în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea este singura modalitate de a ne proteja reputația pe piață. Această responsabilitate le revine tuturor angajaților SGS.

Olivier Merkt

SGS a fost prima companie de inspecții care a implementat un program global de training privind integritatea pentru salariații săi.

Programul de conformitate al Grupului SGS, care se bazează pe Codul de integritate SGS, există pentru a garanta aplicarea celor mai înalte standarde de integritate tuturor activităților noastre din lumea întreagă conform celor mai bune practici internaționale.

Programul nostru anual de training privind integritatea este o recapitulare periodică a principiilor din Codul de integritate și este desfășurat de fiecare supervizor și manager responsabil de personal. Se păstrează o evidență a participării pentru a ne asigura că toți angajații participă la training în fiecare an. Sunt organizate, de asemenea, sesiuni specifice de training privind integritatea pentru supervizori și manageri.

Trainingul anual privind integritatea este completat de un program interactiv de e-learning care integrează principiile generale cuprinse în Cod în diferitele activități ale companiei SGS. Disponibil pe internet în limbile engleză, franceză, spaniolă, chineză și coreeană, acesta este utilizat și ca training permanent, în special de către noii angajați în cadrul inițierii.

Directorul de conformitate este responsabil de implementarea procedurilor care reglementează conduita etică a angajaților și a consultanților noștri, precum și de efectuarea anchetelor privind presupusele abateri disciplinare ale personalului. Tot el stabilește și standardele de integritate pe care le pretindem partenerilor noștri de afaceri. Se pot trimite rapoarte privind suspiciunile de încălcare a Codului sau se pot primi recomandări prin apel la linia de asistență telefonică pentru integritate, prin depunerea online a unui raport scris sau prin expedierea acestuia prin fax sau poștă.

Comitetul pentru Guvernanță corporativă & Sustenabilitate reprezintă Comitetul Consiliului de Administrație al SGS SA, care are obligația de supraveghere finală asupra situațiilor de conformitate referitoare la SGS Group. Acesta asigură implementarea Codului de integritate în cadrul companiei și consiliază managementul în problemele legate de etica în afaceri. De asemenea, aprobă politicile de combatere a mitei și corupției și folosirea anumitor furnizori considerați ca având un nivel ridicat de risc.

Comitetul pentru Guvernanță corporativă & Sustenabilitate este alcătuit din următorii membri:

  • Președintele Consiliului de administrație: Calvin Grieder
  • Doi membri în Consiliul de Administrație:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Directorul de conformitate, Olivier Merkt, raportează Comitetului cu privire la toate aspectele legate de conformitate. Directorul General participă la toate reuniunile Comitetului. Comitetul poate solicita participarea altor directori sau angajați ai Grupului, dacă este necesar.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România